Bærekraft

Bevaring av natur, kultur og miljø

  1. Enkelt, ærlig friluftsliv som er inkluderende og tilgjengelig. Hund og friluftsliv som opplevelse, livsstil og sport.
  2. UNESCOs verdensarv. Mye villmark, noe tilrettelagt.
  3. Kobberhistorie, vinterleden, samisk kultur.
  4. Miljøanalyse og bevisste tiltak.

Styrking av sosiale verdier

  1. Medvandrerne, aktive lokalsamfunn, stolthet, samarbeid, engasjement. Helse, inkludering, mangfold
  2. Flere jobber sammen lokalt, støtter lokale aktører. Samhandling og samarbeid om å gi gode opplevelser.
  3. Gode arbeidskår for frivillige, ildsjeler. Opplæring, oppfølging. Gi de forutsetninger for å gjøre det godt. At vi har kompetanse om løpet, og gir de tilpassede oppgaver
  4. God kvalitet på opplevelsen av opplevelsen, kundetilfredshet. Sikkerhet. Trygt og tilrettelagt, tilpasset.

Økonomisk levedyktighet

  1. Verdiskaping i hele regionen, ikke bare på en plass.
  2. Bedriftsnivå: inkluderer mange bedrifter for å få økt økonomisk levedyktighet og konkurransedyktige reiselivsbedrifter.