Elever fra Hamar Montessoriskole til Femundløpet som frivillige

Elever fra Hamar Montessoriskole til Femundløpet som frivillige

Hamar Montessori skole legger skoleturen sin til Røros og Femundløpet i 2019. Skolen kommer med en gruppe på 25-30 elever og 5-6 lærere for å delta som frivillige under Femundløpet 2019.

Vi har hørt mye positivt og spennende om Femundløpet som arrangement og alle de frivillige som bidrar på en eller annen måte. Hamar Montessori ungdomsskole ønsker å gjennomføre en studietur hvor vi deltar som frivillige under Femundløpet 2019. Montessori ungdomsskolen handler ikke bare om teoretiske studier, men også om praktisk arbeid. Vi ønsker at elevene gjennom praktisk arbeid kan se innflytelsen de har på omgivelsene. At de får oppleve og utføre konkrete jobber som kommer samfunnet eller større grupper til gode. Slik vil de kunne utvikle seg i fellesskapet, utvikle ansvarsfølelse og føle seg som en del av noe større, sier kontaktlærer Kjersti Glorud.

Elever og lærere vil ha camp på Langen Gjestegård og inngå som en del av frivilligapparatet gjennom hele Femundløpsuka

Skolen tilrettelegger for den pedagogiske tilnærmingen så skal vi skal sørge for å ta godt i mot elevene og bidra til at de får en opplevelse for livet, sier daglig leder i Femundløpet AS Jon Anders Kokkvoll.