Endring av løypetrasé F 600

Endring av løypetrasé F 600

På bildet: Løypa fra Orkelbogen til Grimsbu og tilbake blir lengre enn i fjor. Erik Gjelten er ferdig med stikking av traseen og har fått til en god såle i sporet. Foto: Erik Gjelten

Det blir en liten endring på traseen i F 600 mellom Orkelbogen og Grimsbu. De siste to årene har traseen gått over Burudfjellet på grunn av lite snø i Folldalstraktene. Traseen som nå kjøres er den som var opprinnelig planlagt i 2015, når Orkelbogen ble sjekkpunkt for første gang. Endringa består i grove trekk av at løypa legges via Dølvadsetra, detaljert løypebeskrivelse finnes på hjemmesiden under menyvalget «Løypa». Det medfører at distansen blir rundt 15 km lengre hver vei.

Orkelbogen I – Grimsbu, endres fra 60 til 75 km.

Grimsbu – Orkelbogen 2, endres fra 68 til 83 km.

Totaldistanse endres fra 601 til 631 km.

På bildet: Løypa fra Orkelbogen til Grimsbu og tilbake blir lengre enn i fjor. Erik Gjelten er ferdig med stikking av traseen og har fått til en god såle i sporet. Foto: Erik Gjelten