Får støtte til reiselivsutvikling

Får støtte til reiselivsutvikling

Femundløpet har blitt tildelt totalt 250.000 kroner fra Rørosbankens næringsfond til å utvikle reiselivsprodukter langs løpstraseen. 

– Femundløpet skal være mer enn bare et idrettsarrangement. Vi skal med bruk av vår merkevare utvikle samarbeid med destinasjonsselskapene og reiselivsaktører i regionen for å skape flere kassaapparater både for selskapet og samarbeidende partnere, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll. 

Destinasjon Røros og Femundløpet har tidligere utviklet konseptet #Femund4All, som promoteres aktivt ut mot flere markeder. Ønsket er å kunne skape ringvirkninger for reiselivet i hele regionen der Femundløpet har sine traseer og sjekkpunkter. 

 

Femundløpet er det største idrettsarrangementet på tvers av kommunale- og fylkeskommunale grenser i fjell- og innlandsregionen, og verdens største hundeløp i antall deltakere. Interessen for natur, enkelt friluftsliv og hund øker. Hundekjøring øker i popularitet, og Kokkvoll ser et nærmest ubegrenset potensiale i forhold til hvor mange turister som ønsker hundekjøring som en del av sine opplevelser i regionen. 

– Både nasjonalt og internasjonalt er mye av innlandsregionen fortsatt ukjent. Vi vet at Røros, Femundsmarka, Engerdal og Trysil er områder som i årene framover vil bli ytterligere eksponert nasjonalt og internasjonalt. SITE-prosjektet har store ambisjoner med chartertrafikk med innflyging av besøkende. Dette er turister som er søkende etter aktiviteter og opplevelser, sier Kokkvoll. Mountain Airport i Sälen, nabokommunen til Trysil, åpner i desember 2019

 

Femundløpet har tidligere søkt og fått innvilget fylkeskommunale regionale utviklingsmidler, totalt kr. 750 000,-. 

– Femundløpet er en merkevare som vi mener er en profilknagg å bygge videre på hvor det ligger muligheter for regional utvikling av eksisterende og nye opplevelsesprodukter, sier Kokkvoll.