Feil i resultatservice rettet

Feil i resultatservice rettet

Vi beklager at vi har hatt tekniske utfordringer med avlesing av tid i Tufsingdal, hvor resultatene måtte baseres på manuell avlesing. Vi avdekket raskt feilen, og deltakerne har fått riktig tid inn og ut.

Det har vært noen utfordringer med å informere om tidsutligningen, men den ligger under både Participants-menyen og Live-menyen i resultatservice. 

Systemet opererer med to versjoner, mobil og PC. På mobil vil ikke all data synes, og her prioriteres den informasjonen som anses som mest nødvendig. På liggende (horisontal) skjerm kommer all informasjon fram. På PC-versjonen vises full statistikk. 

Racetracker som leverer systemet har stresstestet det, og som det ser ut nå skal alt fungere. Det vil alltid oppstå utfordringer når et nytt system skal implementeres, men dette påvirker ikke tidene inn og ut. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra både publikum, handlere og kjørere. Lørdag morgen skal alt fungere som normalt! 

Husk å refreshe resultatsiden!