Fortsetter som sjefsveterinær

Fortsetter som sjefsveterinær

Veterinær Arild Magnus Jøssund har takket ja til en ny treårig avtale med Femundløpet som sjefveterinær.

Jøssund har lang og solid erfaring som løpsveterinær. De siste tre årene har han vært sjefveterinær for både Femundløpet og Finnmarksløpet. Under Femundløpet har han med seg et solid internasjonalt racevet-team som over flere år har bygd opp en veterinærfaglig kompetanse som deltakerne drar nytte av.

– Med det fokus deltakerne, arrangør og Mattilsynet har på hundevelferden under løp, er det gunstig å få ha kontinuitet i veterinærtjenesten. Vi fortsetter samarbeidet med Finnmarksløpet om felles sjefveterinær, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll i Femundløpet.

– For meg personlig er det en berikelse i hverdagen å få delta som veterinær under Femundløpet. Dette er ikke noe one-man show. Uten et godt og velfungerende racevet team har vi ikke klart å ivareta hundevelferden under løp slik den er i dag. Deltakerne er eksperter på sine hunder.  Møtet med erfarne og uerfarne deltakere og hunder, og få være deres veileder og rådgiver når det er behov, er faglig givende.  Jeg er fascinert over langdistansesporten og de elementene hunder og deltakere mestrer, sier Arild Magnus Jøssund og haster i vei til ny inseminering i et fjøs på Sømna.