Girer opp til løpet

Girer opp til løpet

Rørosbanken har vært hovedsponsor for Femundløpet i alle 31 årene, og det skal vises skikkelig når det er klart til start. 

Både utstillingsvinduer, nettsider og sosiale medier bærer preg av at Femundløpet går av stabelen for sponsorbanken. Nettopp det å være en bidragsyter er viktig på flere måter, mener markedsleder Ingrid B. Svendsen. 

– Det skyldes delvis samfunnsansvaret gjennom at vi indirekte støtter næringslivet og våre kunder med å støtte arrangementet de også blir en del av. I tillegg gjør Femundløpet det mer attraktivt å både reise til – og flytte til – vår region, sier Svendsen. 

Strategisk

Banken ble opprettet helt tilbake til 1842, og huser i dag 45 ansatte i Røros og Oslo. To tredjedeler av de 12000 kundene bor utenfor Røros. 

Å støtte Femundløpet gjennom så mange år, er viktig samfunnsbygging, i tillegg til å være en langsiktig strategisk merkevarebygging, mener hun. 

– Vi ønsker jo selvsagt å bygge merkevaren Rørosbanken, og sørger for å være godt synlige både på startnumrene, bannere og i ulike andre kanaler. Vi kommer også til å dekke åpningen med fakkeltoget, og gjøre Femundløpet synlig i våre egne sosiale kanaler, understreker Svendsen. 

Spent på dekningen

– Det er riktig og viktig for oss å være en del av løpet. Selvsagt sitter vi og følger med på det som skjer, vi er ute på sjekkpunktene, og vi får besøk av kunder som vi tar med oss til starten på fredag. Ikke minst er vi veldig spente på hvordan den internasjonale satsningen og spredningen kommer til å påvirke, sier hun. Som sponsor er de spente på hvor satsningen tar både banken, og løpet. 

– Vi har jo snakket om TV- og webdekningen til alle, men det er først nå vi begynner å skjønne omfanget. Nå gleder vi oss bare voldsomt på uka, og ønsker alle medvirkende masse lykke til!