Gloføken 2020

19.-22. mars 2020

Velkommen til et nytt løp langs den magiske Femunden og de vakre Engerdals- og Rendalsfjellene. Sammen med løpsopplevelser og god hundevelferd står det sosiale samholdet av sporten i fokus. Gloføken er lagt opp som et etappeløp med innlagte hviletider, med tanke om at sjekkpunktene skal være sosiale møtepunkter. Start ut fra sjekkpunkt blir satt opp etter Gundermetoden.

Om du kjører slede, snørekjører eller kjører pulk – ALLE ER VELKOMMEN

Idéen og initiativet til Gloføken kom fra en eldre garde av erfarne hundekjørere, Stein Håvard Fjestad, Kjell Brennodden, Alf Stokke og Roar Kvilvang. Femundløpet ønsket å bidra, og stiller som teknisk arrangør. Gloføken vil være et arrangement som samskapes av gleden til hunder og det enkle, ærlige friluftslivet. For initiativtakerne handler det om å skape et løp for alle og ivareta «the spirit of the sport». Nye og lærelystne får mulighet til å utfolde seg sammen med erfarne kjørere, utveksle kunnskap og erfaring. Alle får konkurrere på sine premisser. Løpets unike karakter er at det involverer hundekjørere, handlere og heiagjeng på lik linje. Dette blir en magisk opplevelse, som bare naturen i samspill med sollyset på denne tiden av året kan gi deg.

Gloføken kjøres i et lettkjørt og åpent terreng egnet for ALLE. Det meste av traseen følger i sporene til Femundløpet. Enten du har liten eller ingen erfaring, eller flere tusen kilometer på sleden kan dette løpet passe for alle. Vi håper også at Gloføken kan være et godt tilbud til familier der voksne og barn kan delta sammen. Starter man som en familie, kan ett av medlemmene settes av på ett av sjekkpunktene. På grunn av sikkerhetsmessige årsaker må dette avtales med løpet i forkant, men deltakerne står fritt til å organisere dette.

Vi håper at Gloføken kan bli et årlig vår-løp som bidrar til en festlig og familiær avslutning på løpssesongen.

 

Mer info under bildet!

Arrangør: Femundløpet sammen med Rendalen IL, Trekkhundgruppa

Tidspunkt: 19.-22. mars 2020

Klasser:          

A) Gloføken 300 km åpen klasse

B) Gloføken 150 km inntil 8. hunder

I tillegg til slede, kan man delta i klassen Gloføken 150 km med pulk eller snørekjøring.

Det kan byttes deltaker på hvert sjekkpunkt for alle klasser.

Startavgift: 

Gloføken 300 km kr. 2150,- (bankett 21.03.2020 er inklusiv)

Gloføken 150 km kr. 1.200,- (bankett 21.03.2020 er inklusiv)

Gratis start for de under 15 år i følge med voksen.

Startavgift innbetales på konto: 4280 16 09915 (merk navn og klasse)

Halm: 

Medbringes eller kjøpes hos Stein Håvard Fjestad for kr. 50 pr. bunt. Transport av halm til Johnsgård må bestilles ved påmelding.

Aldersgrense:

Nedre aldersgrense for deltakere som skal starte alene er 15 år.

Siste målgang:

Før bankett lørdag 21.mars kl 20:00

Overnatting og bespisning:

Deltaker som ønsker overnatting og bespisning bestiller dette selv.

Johnsgård Turistsenter mob. 624 59 925 epost: post@johnsgard.no

Hodalen fjellstue, kontaktinfo kommer

Søvollen mob 917 81 279 epost: post@romenstad.no

Premiering:

Alle tar med en premie selv. På banketten gir alle sin premie til den som kom før seg på resultatlista. Arrangør stiller med uttrekkspremier.

Obligatorisk utstyr:

Sovepose, vindsekk, spade, kart, kompass og nødvendig mat til deltaker og hunder.

Halm medbringes eller kan kjøpes av Stein Håvard Fjestad for kr. 50,- pr. bunt

 

Kontaktinfo:     post@femundlopet.no mob. 48011564

Alle traseer med forbehold om at nødvendige godkjenninger kommer på plass!

 

Gloføken 300 km – åpen klasse

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 19. mars kl 18:00

Kjøremøte kl 17:00

 

Sjekkpunkter:

Hodalen Fjellstue

Johnsgård Turistsenter

Søvollen

 

 

 

 

 

1.etappe Johnsgård Turistsenter – Hodalen fjellstue: Start Johnsgård Turistsenter og kjører nordover og kobler seg på Femundløpets trase ved Kvennvikhøgda og følger trase til Tufsingdalen og videre Femundløpets trase via Narskaftet til  Hodalen Fjellstue etter Femundløpets trase. Ca 60 km.

2.etappe, fra Hodalen fjellstue til Johnsgård Turistsenter: Samme trase i retur. Ca 60 km.

3.etappe, Johnsgård Turistsenter – Søvollen. Sørover til Isterheimhytta og kobler der seg på Femundløpets trase til Søvollen. Ca 80 km.

4.etappe: Søvollen etter Femundløpets trase til veiskille nordover til Skjellåvollen, Storlægda, Øversjødalen deretter østover og inn på langsjøen til Johnsgård turistsenter. Ca 50 km.

 

 

Gloføken 150 km

inntil 8 hunder

 

 

Fredag 20. mars kl 12:00

Kjøremøte kl 11.00

 

Sjekkpunkt:

Søvollen

 

1.etappe: Johnsgård Turistsenter sørover til Isterheimhytta og kobler der seg på Femundløpets trase til Søvollen. Ca 80 km.

2.etappe: Søvollen etter Femundløpets trase til veiskille nordover til Skjellåvollen, Storlægda, Øversjødalen deretter østover og inn på langsjøen til Johnsgård turistsenter. Ca 50 km.