sex videos
xvideos porn niyemi bedroom.
tube anetta keys.

Håper på full gjennomføring av Femundløpet 2021

Håper på full gjennomføring av Femundløpet 2021

Femundløpet har tidligere varslet at en avgjørelse blir tatt i dag 20. januar. Femundløpet planlegger fortsatt for full gjennomføring av årets løp. Vi venter fortsatt på tilbakemeldingen fra Helsedirektoratet som vi påregner kommer før helga. Av den årsak utsetter vi fristen for en endelig avgjørelse.

Det er kjørt en bred intern prosess i Femundløpet og møter med alle involverte kommuner. I møte med kommunene i dag informerte Røros kommune, som hovedarrangementskommune, at de avventer svar fra Helsedirektoratet om det er forenlig med smittevernreglene og forsvarlig å arrangere Femundløpet. De øvrige involverte kommuner ga i dag en samstemt tilslutning til Femundløpets planer. Smittevernplanene som er utarbeidet samt at det er en utendørsaktivitet, er i seg selv isolert sett forenelig med drift av løpet og sjekkpunktene.

Konklusjonen fra møtet er at kommunene legger til grunn Femundløpets plan for gjennomføring og råd og den anbefaling Helsedirektoratet avgir til Røros kommune. Endelig beslutning om Femundløpet 2021 kan gjennomføres vil således avhenge av direktoratets innstilling/anbefaling.

 

Etter dagens retningslinjer kan NM gjennomføres. Femundløpet er tildelt NM av Norges Hundekjørerforbund (NHF) for klassene F650 og FJunior. NHF vedtok i styremøte 19.01. at alle konkurranser utsettes eller avlyses fram til 31.januar.

Femundløpet forholder seg til de gjeldende retningslinjer og råd myndighetene gir. Arrangementsapparatet er klart og vil være operativt på kort varsel.

Deltakerne og deres team har forberedt seg over lang tid og brukt betydelige ressurser til forberedelser til årets Femundløp. Vi har absolutt tro på og tillit til at deltakerne, handlere og tilreisende frivillige gjør sitt aller beste i tiden fram til løpsstart å følge myndighetenes smittvernregler og egne smitteforebyggende tiltak. Måtte noen oppleve symptomer forenelig med covid-19 forventer vi at de ikke stiller til start og holder seg hjemme. Alle må forholde seg til gjeldende oppfordring om testing og karantene. Her er det respekten for andre som er gjeldende.

 

Smittevern

I samråd med kommunale myndigheter vil deltakere og deres handlerteam bli oppfordret til å gjennomføre koronatesting 72 timer før ankomst Røros og gå i frivillig karantene. Samtidig oppfordres tilreisende å begrense antall nærkontakter før og under deltakelsen. Sjekkpunktene blir stengt for publikum.

 

Løpsendringer

Ut fra tilbakemeldinger fra sjekkpunktene Drevsjø og Orkelbogen om at de ikke klarer å innfri Femundløpets krav til smittevern og tilstrekkelig antall frivillige, blir det endringer av løpet.

  • Drevsjø tas ut som sjekkpunkt for F650 og F450 i år.
  • Orkelbogen utgår som sjekkpunkt for F450, men blir sjekkpunkt for F650.
  • Dog-drop på Neby for F450 utgår.

 

Drevsjø er vårt største og mest ressurskrevende sjekkpunkt mannskapsmessig. Vi jobber her med å finne en forsvarlig og god løsning til en løpsplan for F650 og F450. Vi har en plan, som Egon sier, som blir behandlet internt i løpet av kvelden, sier Kokkvoll.

For Fjunior og F200 planlegges gjennomført som opprinnelig.

 

Vi vil komme med en oppdatering av et revidert løpsopplegg.

 

 

Jon Anders Kokkvoll

Daglig leder

linsey special.helpful hints https://fuqvids.com
top desi girls
creepy neighbor uses drone.3xvideos.sex