Vi heier på Hedmark

Vi heier på Hedmark

Thomas Breen. Foto: Per Erik Holland

På bildet: Thomas Breen. Foto: Per Erik Holland.

Vi samarbeider med Femundløpet fordi vi ønsker å bidra til å forsterke arrangementet og gjennom det markedsføre Hedmark, sier fylkesråd Thomas Breen i Hedmark fylkeskommune.

Hedmark fylkeskommune har vært samarbeidspartner og bidratt med økonomisk støtte til Femundløpet i mange år. Vi snakker om sekssiffrede tall. Så også i år.

Vi gir ikke økonomisk støtte og så er vi fornøyde. Nei, vi vil være med å påvirke utviklingen av arrangementet og hvordan lokalmiljø og kommuner trekkes med for på best mulig måte å få vise frem fjellregionen og skape stolthet hos innbyggerne, understreker Breen.

Hedmark fylkeskommune jobber for å utvikle hedmarkssamfunnet hver eneste dag. Dette gjør fylkeskommunen i samarbeid med andre offentlige virksomheter, lokalt næringsliv, foreninger, lag og organisasjoner. Og selvfølgelig sammen med innbyggerne.

Målet er å skape et fylke hvor det er godt å bo og trives i, hvor næringslivet har gode vilkår samtidig som natur og miljø tas vare på. Arrangement som Femundløpet er et av mange som bidrar for å øke oppmerksomheten mot fylket vårt, sier Thomas Breen.