Høringsuttalelse: Femundløpet bekymret over NVEs vindkraftforslag

Høringsuttalelse: Femundløpet bekymret over NVEs vindkraftforslag

Foto: Dace Znotina

Femundløpet har etablert seg som et av de to viktige langdistanse hundeløpene i Norge, og ble sist vinter arrangert for tredevte gang. Løypene går gjennom store deler av det som NVE nå har utpekt som et av 13 nasjonale satsingsområder – Nordre Hedmark – for landbasert vindkraft.

Løypene er lagt gjennom noe av den flotteste naturen innlandet i Norge har å by på.

Reisen med hundespann gjennom store, sammenhengende områder med villmark og uberørt eller lite berørt natur er nettopp den enormt viktige verdien som Femundløpet selger som merkevare inn til både deltagere, sponsorer og publikum.

Det er mange hundekjørere bosatt i de berørte kommunene. Veldig mange er innflyttere. Friluftsmennesker oppsøker området på grunn av områdets kvaliteter når det gjelder natur, og for å dyrke hundekjøring og friluftsliv. Sannsynligvis er det snakk om flere hundre tilflyttere med voksne og barn som tilfører kommunene i Nord-Østerdalen store verdier som ressurssterke innbyggere. De er naturmennesker, de er her for naturen, de er her som næringsdrivende eller arbeidstakere, de formidler kulturkvalitet og de er en viktig del av Femundløpet.

Muligheten til å drive friluftsliv vil bli sterkt truet hvis det etableres vindindustri i fjellene våre. Ikke bare blir enorme arealer beslaglagt der hvor turbinene og veiene blir bygd. Vindturbinene vil kunne sees fra alle kanter på store avstander. Alle kommunene vil bli sterkt berørt, ikke bare den kommunen der turbinene plasseres. Bekymringen omhandler ikke bare konsekvensene for fastboende hundekjørere. Muligheten til å selge Nord-Østerdalen, i særlig grad når det gjelder hundekjøring og andre former for friluftsliv, vil utvilsomt bli sterkt svekket. Det meste at turismen i området faller sannsynligvis innenfor denne kategorien. Femundløpet er også bekymret for det renommeet som Nord-Østerdalen og Femundløpet vil kunne få internasjonalt hvis vi lar naturen være taperen i en kamp om plass mot vindturbiner.

Natur og friluftsliv må tillegges større vekt ved konsesjonsbehandling av vindkraftverk. Femundløpet legger stor vekt at vi bruker, ikke forbruker, naturen uten å sette spor. Vindkraftutbygging på land setter uslettelige spor med nedlegging av uberørt natur i et lokalt og regional perspektiv.

Med hilsen

Steinar Munkhaugen (styreleder)

 Jon Anders Kokkvoll (daglig leder)