Inside med regionrådet i ryggen

Inside med regionrådet i ryggen

Regionrådsleder Merete Myhre Moen

Femundløpet har alltid hatt god støtte i vertskommunene i Fjellregionen. De siste årene har støtten vært kanalisert gjennom Regionrådet for Fjellregionene.

Femundløpet er et arrangement som samler hele regionen veldig. Alle kommunene er mer eller mindre berørt. Vi er samstemte om at Femundløpet er et veldig positivt arrangement, sier regionrådsleder Merete Myhre Moen, som også er ordfører for Tynset.

Regionrådet er et samarbeidsorgan for Røros, Holtålen, Os, Tolge, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen kommuner, samt Hedmark og Trøndelag fylkeskommune. I regionrådet behandles politiske saker av felles interesse. I følge Myhre Moen er det en styrke at det er regionrådet samla som støtter Femundløpet økonomisk, i stedet for at hver enkelt kommune skal måtte vurdere støtten selv.

Det er flere grunner til at vi velger å støtte. En ting er at det er viktig at det er aktivitet i regionen for næringslivet, Femundløpet drypper på mange. Men også lokale lag og foreninger blir berørt gjennom dugnadsinnsats, det genererer både inntekter og ikke minst samhold, mener Myhre Moen.

I fjor støttet regionrådet Femundløpet med 500 000,- kroner, gjennom TV produksjonen til TV2. I år støtter de Femundløpets egne nysatsing, Femundløpet Inside, med 300 000,- kroner.

Det er god reklame på alle måter. Vi ser absolutt markedsføringsverdien til Femundløpet, sier Myhre Moen.

Regionrådslederen har forståelse for at Femundløpet velger å formidle løpet selv, og at det kommer en betalingsmur for publikum.

Det blir en terskel som gjør at en del ikke klikker seg videre, men jeg skjønner at Femundløpet må ta det grepet for å få penger inn i kassa. Mange har fatta interesse for Femundløpet, så jeg håper og tror at mange vil betale, det er tross alt en ganske billig inngangsbillett, sier Merete Myhre Moen.