Krav til PRC utgår for F200

Krav til PRC utgår for F200

Etter spørsmål fra en deltager på Femundløpet har veterinærene hatt en diskusjon internt, og besluttet for klassen F200 stilles ikke krav PreRaceCheck.

– Det er et relativt kort løp med en romslig hviletidspott og gode muligheter for oppfølging på alle sjekkpunkt. Vi beklager at denne informasjonen kommer så sent, skriver RaceVets i en melding.

– For klassen F junior ser vi at vi har kapasitet til å tilby å gjøre obligatorisk PRC gratis på Røros torsdag 30. januar. Tid gis ved henvendelse i sekretariatet. Dette er en klasse vi ønsker å komme i dialog og kontakt med på et tidlig tidspunkt for videre samarbeid i løpskarrieren, sier sjefsveterinær Arild Jøssund.

For klassene F650 og F450 må PRC gjennomføres. RaceVets har per dags dato dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre PRC på disse klassene.