Løypa er klar

Løypa er klar

Løype Drevsjø. Foto: Kenneth Sømåen

Løypemannskapene har de siste to ukene lagt ned en formidabel innsats på Femundløpstraseen. Med unntak av noen små partier er løypa nå ferdig stukket, og det er tråkka et godt fundament med skuter og slodd.

Denne vinteren er det mer enn nok snø. Utfordringa har heller vært å få pakka sammen snøen godt nok. Men vi har kjørt bra og fått til en god såle. Likevel, de store snømengdene i enkelte nedkjøringer vil gjøre sitt til at det kommer til å bli oppkjørt og løst i de bratte nedoverbakkene, forteller Roar Nilsen som har ansvaret for løypa mellom Søvollen og Orkelbogen.

Tidligere i vinter var det kraftig snøfall og delvis underkjølt regn som etterlot et voldsomt is- og snøpanser på alt av vegetasjon i regionen. Selv ikke kraftig vind har klart å riste av alt dette. Resultatet er mengder av hengende og delvis knekte trær og kvister. Mange steder er stier og løypetraseer nesten ufremkommelig.

Vi har hatt mye jobb med rydding av skog. Og enda må vi ta noe mer, sier Nilsen.

Elver og bekker er under kontroll. Løypemannskapene på roden til Nilsen har lagd en rekke snøbruer over mindre bekker og åer. Over elva ved Finnstad, som ligger mellom Søvollen og Tynset, har løypekjører Øyvind Trondsen brukt mye tid på å vatne elva for å bygge tjukk og trygg is å kjøre over med hundespann.

Hele vår rode er ferdig stikka og klar til å kjøres på for dem som har lyst til å ta seg en treningstur på Femundløpstraseen. Løypa kommer til å bli skikkelig bra, sier Nilsen.