Løypetrasé 2020

Sist oppdatert: 28.01. 2020 @ 14:28

Femundsløypa 2020

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommunene, fylkeskommunene, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, sponsorer og publikum.

Etappedistanser er oppdatert 09.12.2019.

Etappedistanser FJunior/F200

Røros
Tufsingdalen 63
Drevsjø 64
Lillerøåsen 46
Trysil 49
Total 222

Etappedistanser F450/NM

Røros
Tufsingdalen 63
Drevsjø 64
Søvollen 75
Neby dog-drop
Orkelbogen 112
Tolga 71
Røros 65
Total 450

Etappedistanser F650

Røros
Tufsingdalen 63
Drevsjø 1 64
Trysil 95
Drevsjø 2 95
Søvollen 75
Orkelbogen 112
Tolga 71
Røros 65
Total 640
Femundløpet 2018 - Alle løyper/All tracks [PDF]
Femundløpet 2018 - Alle løyper/All tracks [PDF]

GPS-filer

Last ned gratis Basecamp programvare fra Garmin, om du ikke har. Last ned sporfiler under her. Det må benyttes Chrome nettleser for nedlasting (Edge nettleser vil ikke fungere). Koble GPS til PC. Bruk Basecamp-programmet til å overføre sporfilene til GPS-enheten.

Løypebeskrivelser 2020

FJunior/F200 >>
F450 >>
F650 >>

Kart FJunior
Femunden 1:100.000
Osensjøen 1:50.000
Engerdal 1:50.000

Kart F450
Femunden 1:100.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000

eller

Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Kart F650
Femunden 1:100.000
Osensjøen 1:50.000
Engerdal 1:50.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000

eller

Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Nye GPX-filer for løypetraseen for F450 er klare. På grunn av uavklarte isforhold kommer gpx-filene for de øvrige klassene i løpet av uke 3.
Her er kart med løypene for 2020, samt filer som kan lastes ned til din GPS:

PDF-kart:

F200/Fjr

F450

F650

Sjekkpunktene i Femundløpet

 Løypebeskrivelse 2020 FJunior og F200 

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trasé for gode opplevelser for kjørere, hunder, partnere og publikum. 

Endringer i forhold til 2019: 

Mellom sjekkpunkt Drevsjø og villmarkssjekkpunkt Litlrøåsen er traseen omlagt fra Nybo til Litlrøåsen.

Siste 8 km inn til CHP Trysil er delvis flatet ut og omlagt. Røros–Tufsingdalen  63 km 
Tufsingdalen–Drevsjø  64 km 
Drevsjø–villmarksjekkpunkt Lillerøåsen  46 km 
Lillerøåsen–Trysil  49 km 
Traseen kan være utfordrende ved sterk vind og snødrev

Av sikkerhetsmessige tiltak vil Sikkerhetsteamet til Femundløpet vil følge juniorløpet særskilt sammen med Røde kors hjelpekorps. Sikkerhetsteamet er forsterket for med bakgrunn i erfaringer fra 2015.

Røros–Tufsingdalen PRIMARETAPPEN Start i Kjerkgata i Røros sentrum og direkte sørover over Gjettjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Lille Narjordet.

Følger gamle Kirkevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at trasé Tolga–Røros kommer i dette krysset. Hold venstre til CHP Tufsingdalen–Medvandrerne.

Tufsingdalen–Drevsjø Fra CHP Tufsingdalen over Kvennvikhøgda og kryssing av FV 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot Femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt FV 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

 Drevsjø–Litlrøåsen 

Ut fra CHP Drevsjø passere vei/undergang, via Blokkodden villmarksmuseum over Drevsjøen til vi når scooterløype ved Drevsjø camping og følger den sørover langs Drevsjøens vestside. Følger snøscooterløype videre over Sørsjøtjønna til Lortsettra og inn til Kvilten Fotballstadion hvor vi får ei veikryssing. Etter veipassering ved Kvilten dreier vi 90 grader og følger gammel veitrasé/sti som kommer fra Kvilten Paviljong og går videre bort til Nybo/Fjellveien. 

Følger deretter skitrasé via Hovden seter, Solheim hyttegrend, gjennom Blakkstølandet via Lisetra og sørover til Litlrøåsen.

Litlrøåsen villmarkssjekkpunkt–Trysil (Traseen er værutsatt.) 

Fortsetter sørover og passer kommunegrensen til Trysil ved Litlrøsjøen (Lille Røsjøen). De første 9 km på Trysil-traseen fortsetter på snaufjell. Etter dette kommer traseen inn på det maskinkjørte løypenettet i Flendalen og følger dette i 9,6 km. Løypa krysser etter 12 km Bittermarkvegen (vei 572). Etter 18,6 km fra kommunegrensa går løypa forbi Vidsyn, Samfunnshuset i Flendalen. Herifra går løypa slakt nedover Flendalen på myrdrag i ett strekk på ca 18 km. De siste 10 km ned mot sentrum er det 300 høydemeter. Traseen går på skogsbilveier, i høyspentgater, lysløype og skogmark. 5 km før CHP Trysil er traseen endret i forhold til 2019 til en slakere trasé ned til Trysilelva. Passerer Flendalsvegen og ut på elva 1,5 km før vi kommer til CHP Trysil.

Trysil sentrum er på 350 m.o.h. Høyeste punkt på denne etappen er på 950 m.o.h.

 Løypebeskrivelse 2020 FEMUNDLØPET 450 NM 8-spann 

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommunener, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, partnere og publikum.

OBS! Mye av traseen går i høyfellet og er værutsatt!

Endringer i forhold til 2019:

Fra Tynset til Orkelbogen snues løypa i forhold til 2019. 

Dogdrop på Neby, Tynset. KUN på vei til CHP Orkelbogen Røros–Tufsingdalen  63 km 
Tufsingdalen–Drevsjø  64 km 
Drevsjø–Søvollen  75 km 
Søvollen–Orkelbogen  112 km 
Orkelbogen–Tolga  71 km 
Tolga–Røros  65 km 

 Røros–Tufsingdalen Start i Kjerkgata i Røros sentrum og direkte sørover over Gjettjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at trasé Tolga–Røros kommer i dette krysset. Hold venstre til CHP Tufsingdalen–Medvandrerne. 

Tufsingdalen–Drevsjø Fra CHP Tufsingdalen–Medvandrerne over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv. 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø. 

Drevsjø–Søvollen 

DELVIS NYTT: 

Krysser fv. 26 vei/undergang ved Badestarnda, via Blokkodden villmarksmuseum over Drevsjøen og inn på skuterløype ved Drevsjø camping. Følger skutertrasé (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten gård (9a). Kart skutertrasé.

Fra Galten gård ut på Galtsjøen inn inn på femundløpstraseen. 

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrasé nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest–sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell, og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrasé forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen. 

Søvollen–Orkelbogen 

DELVIS NYTT: 

Trase mellom Tynset–Orkelbogen blir motsatt i forhold til løpet 2019. 

Ut fra CHP Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv. 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane 

Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei (OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset.

Dogdrop-mulighet på Neby (kun F450) 

Videre mot Motrøkrysset ved fv. 3. Under fv. 3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Tar til venstre i Gløta mot Jervheim nordover fjellet til CHP Orkelbogen. 

Orkelbogen–Tolga 

DELVIS NYTT: 

Trasé mellom Orkelbogen og Tyset blir motsatt i forhold til løpet 2019. 

Ut fra CHP Orkelbogen og følger delvis samme trasé tilbake. Husk å ta til venstre og følg merket kryss Gamle Børsjøvei. Deretter slakt skogsterreng og skitrasé mot Gløta. Det blir det møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasékryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga. 

Tolga–Røros Ut fra CHP Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru fv. 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål Øra stadion på Røros.

Løypebeskrivelse 2020 FEMUNDLØPET 650 Åpen klasse 

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommunener, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, partnere og publikum. 

(OBS! mye av traseen går i høyfellet og er værutsatt!) 

Endringer i forhold til 2019:

Mellom CHP Drevsjø og Litlrøåsen er traseen omlagt fra Nybo.

Siste 8 km inn til CHP Trysil er delvis flatet ut og omlagt.

Fra Tynset til Orkelbogen snues løypa i forhold til 2019 Røros Tufsingdalen  63 km 
Tufsingdalen–Drevsjø 1  64 km 
Drevsjø 1–Trysil  95 km 
Trysil–Drevsjø 2  95 km 
Drevsjø 2–Søvollen  75 km 
Søvollen–Orkelbogen  112 km 
Orkelbogen–Tolga  71 km 
Tolga–Røros  65 km 

 

 Røros–Tufsingdalen PRIMARETAPPEN 

Start i Kjerkgata i Røros sentrum og direkte sørover over Gjettjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at traseen Tolga–Røros kommer i dette krysset. Hold venstre til CHP Tufsingdalen–Medvandrerne.

Tufsingdalen–Drevsjø 1 Fra CHP Tufsingdalen–Medvandrerne over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv. 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

Drevsjø 1–Trysil og samme vei i retur (Mye av traseen er værutsatt.)

Ut fra CHP Drevsjø passere vei/undergang, via Blokkodden Villmarksmuseum over Drevsjøen til vi når scooterløype ved Drevsjø camping og følger den sørover langs Drevsjøens vestside. Følger snøscooterløype videre over Sørsjøtjønna til Lortsettra og inn til Kvilten Fotballstadion hvor vi får ei veikryssing. Etter veipassering ved Kvilten dreier vi 90 grader og følger gammel veitrase/sti som kommer fra Kvilten Paviljong og går videre bort til Nybo/Fjellveien.

NYTT: 

Følger deretter skitrasé via Hovden seter, Solheim hyttegrend, gjennom Blakkstølandet via Lisetra og sørover til Litlrøåsen.

Fortsetter sørover og passer kommunegrensen til Trysil ved Litlrøsjøen (Lille Røsjøen). De første 9 km på trysiltraseen fortsetter på snaufjell. Etter dette kommer traseen inn på det maskinkjørte løypenettet i Flendalen og følger dette i 9,6 km. Løypa krysser etter 12 km Bittermarkvegen (vei 572). Etter 18,6 km fra kommunegrensa går løypa forbi Vidsyn, samfunnshuset i Flendalen. Herifra går løypa slakt nedover Flendalen på myrdrag i ett strekk på ca 18 km. De siste 10 km ned mot sentrum er det 300 høydemeter. Traseen går på skogsbilveier, i høyspentgater, lysløype og skogmark. 5 km før CHP Trysil er traseen endret i forhold til 2019 til en slakere trasé ned til Trysilelva. Passerer Flendalsvegen og ut på elva 1,5 km før vi kommer til CHP Trysil.

Trysil sentrum er på 350 m.o.h. Høyeste punkt på denne etappen er på 950 m.o.h. 

Trysil–Drevsjø 2 

Kjører samme vei i retur.

Drevsjø 2–Søvollen 

DELVIS NYTT: 

Krysser fv. 26 vei/undergang ved Badestarnda, via Blokkodden Villmarksmuseum over Drevsjøen og inn på skuterløype ved Drevsjø camping. Følger skutertrasé (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten Gård (9a). Kart skutertraseé.

Fra Galten Gård ut på Galtsjøen inn inn på femundløpstraseen.

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen. 

Søvollen–Orkelbogen 

DELVIS NYTT: 

Traseen Tynset–Orkelbogen blir motsatt i forhold til løpet 2019. 

Ut fra CHP Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv. 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane.

Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei (OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset. Videre mot Motrøkrysset ved fv. 3. Under fv. 3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrasé inn til Sparsjøen. 

Fortsetter til Gløta (elv/bekk). Tar til venstre i Gløta mot Jervheim nordover fjellet til CHP Orkelbogen.

Orkelbogen–Tolga 

DELVIS NYTT: 

Trasé mellom Orkelbogen og Tynset blir motsatt i forhold til løpet 2019.

Ut fra CHP Orkelbogen og følger delvis samme trase tilbake. Husk å ta til venstre og følg merket kryss Gamle Børsjøvei. Deretter slakt skogsterreng og skitrase mot Gløta. Det blir det møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasékryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga. 

Tolga–Røros Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru fv. 28, opp Bredalslia, Gråhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål Øra stadion i Røros.