Løypetrasé 2018

Sist oppdatert: 10.02. 2018 @ 02:59

Løypetraseene som planlegges for 2018 er i utgangspunktet de samme som ble benyttet i 2017.
Endring av etappedistanser kan skje og vil bli fortløpende offentliggjort.

Femundsløypa 2018

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommunene, fylkeskommunene, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, sponsorer og publikum.

Etappedistanser er oppdatert 28.01. 2018
Klikk på bildene for LØYPEKART 2018 – samme trasé som 2017 – med forbehold om endringer.

Løypekart/Map F Junior
Løypekart/Map F Junior
Løypekart/Map F 400
Løypekart/Map F 400
Løypekart/Map F 600
Løypekart/Map F 600
Femundløpet 2018 - Alle løyper/All tracks [PDF]
Femundløpet 2018 - Alle løyper/All tracks [PDF]

Etappedistanser F Junior

 1. Røros – Tufsingdalen: 72 km
 2. Tufsingdalen – Tolga: 55 km
 3. Tolga – Røros: 67 km

Totaldistanse: 194 km

F Junior har start i Kjerkgata Røros sentrum, ned til Gjettjønna og følger samme trase som F400/F600 til sjekkpunkt Tufsingdalen. Fra Tufsingdalen til sjekkpunkt Tolga går løype mot Narskaftet og kobler seg på trase til sjekkpunkt Tolga. Fra Tolga til sjekkpunkt Røros kjøres samme løype som for F400/600. Traseen byr på spennende og utfordrende terreng.

Traseen kan være utfordrende ved sterk vind og snødrev

Av sikkerhetsmessige tiltak vil Sikkerhetsteamet til Femundløpet vil følge juniorløpet særskilt sammen med Røde kors hjelpekorps. Sikkerhetsteamet er forsterket for med bakgrunn i erfaringer fra 2015.

Røros – Tufsingdalen ca 72 km

Start i Kjerkgata i Røros sentrum kjører fra start til Småsetran, ned til Gjettjønna og deretter Bredalslia, Narskaftet til Tufsingdalen. Distansen blir ca 72 km. Hviletiden i Tufsingdalen endres fra 6 til 5 timer pluss tidsutligning. Hviletiden i Tolga økes til 7 timer.

Tufsingdalen – Tolga ca 55 km (OBS! mye av traseen går i høyfjellet !)

Ut fra sjekkpunkt Tufsingdalen mot Narbuvoll i småkuppert åpent terreng. Kjører inn på sporet til sjekkpunkt Tolga/Røros til venstre, over Narskaftet, Veslehøgda, krysser fv 26 til Tangvollen, Tolga skytterbane og inn til sjekkpunkt Tolga. Løypa går delvis i høyfjellet i åpent landskap.

Tolga – Røros ca 67 km  OBS! mye av traseen går i høyfellet !)

Ut fra sjekkpunkt Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følgjer småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser fv 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål i Røros.

Etappedistanser F400 / NM 8-spann

 1. Røros – Tufsingdalen: 96 km
 2. Tufsingdalen – Drevsjø: 64 km
 3. Drevsjø – Søvollen: 72 km
 4. Søvollen – Tolga: 82 km
 5. Tolga – Røros: 67 km

Totaldistanse: 381 km

Traseen for 2018 blir den samme som for 2017. Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommunene, fylkeskommunene, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, sponsorer og publikum.

Røros – Tufsingdalen ca 96 km

Start i Kjerkgata i Røros sentrum og kjører fra start til Småsetran, Skåkåsen, Skjevdalen, Møllmannsdalen mot Røros, Gjettjønna og deretter Bredalslia, Narskaftet og Tufsingdalen. Distansen blir ca 96 km.

Tufsingdalen – Drevsjø ca 64 km

Fra Tufsingdalen over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta). Krysser Fv.26 og kjører sør for veien i lett skogsterreng inn mot sjpkt Drevsjø.

Drevsjø – Søvollen ca 68 km

Krysser fv. 26 i undergang og ut på Drevsjøen. Kjører nord for Sørsjøen, svinger sørover mot Furuknulen. Over Djupdalsmyra og mot Bjertkjølen i lett stigning i skog og myrterreng. Fra Bjertkjølen bratt nedkjøring ned mot fv 217.Fra riksveien ut på Galten lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen.

Deler av trase går i høyfjellet og kan være utfordrende ved sterk vind og snødrev.

Søvollen – Tolga ca 75 km

Ut fra sjpkt nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. For F400 tar traseen av mot Gammeldalen på vei inn til sjekkpunkt Tolga. Dere kjører IKKE ned til skytterbanen på Tynset inn til sjpktTolga.

Tolga – Røros ca 67 km

Ut fra sjpktTolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien.

Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser fv 28, opp Bredalslia, Gråhøgd, ned til Skistuggu og inn til mål i Røros.

Trase går i høyfjellet og kan være utfordrende ved sterk vind og snødrev.

Etappedistanser F600

 1. Røros – Tufsingdalen: 96 km
 2. Tufsingdalen – Drevsjø: 64 km
 3. Drevsjø – Søvollen: 72 km
 4. Søvollen – Orkelbogen: 105 km
 5. Orkelbogen – Grimsbu: 75 km
 6. Grimsbu – Orkelbogen: 66 km
 7. Orkelbogen – Tolga: 75 km
 8. Tolga – Røros: 67 km

Totaldistanse: 620 km

​Løypa for F600 går etter samme trase som 2017.

Det blir head-on-pasing med to sjekkpunkt på Orkelbogen slik : Søvollen – Orkelbogen – Grimsbu – Orkelbogen – Tolga

( OBS! mye av traseen går i høyfjellet og er værutsatt!)
F 600 har start i Røros sentrum og følger samme trase som F Junior/F400 til sjpktTufsingdalen. Følger videre samme trase som F400 til Tynset og mot Tolga og Røros.

Røros – Tufsingdalen ca 96 km

Start i Kjerkgata i Røros sentrum og kjører fra start til Småsetran, Skåkåsen, Skjevdalen, Møllmannsdalen mot Røros, Gjettjønna og deretter Bredalslia, Narskaftet og Tufsingdalen. Distansen blir ca 96 km.

Tufsingdalen – Drevsjø ca 64 km

Fra Tufsingdalen over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta). Oppdatert info om trase inn til Drevsjø, se ovenfor.

Drevsjø – Søvollen ca 72 km (OBS! mye av traseen går i høyfjellet !)

Oppdatert info om trase ut av Drevsjø, se ovenfor. Kjører nord for Sørsjøen, svinger sørover mot Furuknulen. Over Djupdalsmyra og mot Bjertkjølen i lett stigning i skog og myrterreng. Fra Bjertkjølen bratt nedkjøring ned mot fv 217.Fra riksveien ut på Galten lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot sjpkt Søvollen.

Søvollen – Orkelbogen ca 105 km

Ut fra sjpkt nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane.

Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei(OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset. Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, skarpt høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven. Dette kan være et litt vrient punkt, mange alternativer for hundene å velge her. Følger elven nordover et par km på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei som går over til ubrøytet etter noen hundre meter. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og Sparsjøen. Passerer Gløta(elv/bekk) og svinger høyre i retning nord mot Kvikne. Følger i relativt lett terreng mot Stugusjøen, Kaldbekkvangen til sjpkt Orkelbogen.

Orkelbogen – Grimsbu ca 75 km – delvis ny trasé (OBS! Oppdatert løypeinfo pga lite snø se ovenfor. Det meste av traseen går i høyfjellet !)

Følger parallelt elva Orkla inn til nedre Dølvad setra, gjennom setertunet, krysser orkla og fortsetter i bjørkeskogen til vest for Høgflobekken. sørøst mot Øyabekkfjellet vest for Store Børsjøen og seterveien sørover Hamndalen ned til Gløta. Østover Gløtdalen etter myrdrag mot Sørgårdsvangen. Rødalen til Strålbergsetra. 500 meter etter bommen skarpt til høyre over elv/bekk parallelt til Sivilhaugsetra og sørvestover til Markbulidammen. Myrdrag sørover mot Moskardtjønnan, skarp høyre og passerer ubrøytet vei sørvest mot Gråvoltjønna sørover til Gammelsætran, inn på ubrøytet vei til Fatfjellsætran ned til Grimsbu.

Grimsbu – Orkelbogen 66 km tilbake til Orkelbogen.
Orkelbogen – Tolga – Røros (OBS! mye av traseen går i høyfjellet!)

Endring: Orkelbogen til Tolga på grunn av lite snø. Fra Tolga til Røros som opprinnelig. Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser fv 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål ved Idrettsheimen i Røros.

GPS-filer

Last ned gratis Basecamp programvare fra Garmin, om du ikke har. Last ned sporfiler under her. Det må benyttes Chrome nettleser for nedlasting (Edge nettleser vil ikke fungere). Koble GPS til PC. Bruk Basecamp-programmet til å overføre sporfilene til GPS-enheten.

Sjekkpunktene i Femundløpet

[style~="color:"]
[style~="color:"]