sex videos
xvideos porn niyemi bedroom.
tube anetta keys.

Løypetrasé 2021

Sist oppdatert: 09.12. 2020 @ 19:35

Femundsløypa 2021

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommunene, fylkeskommunene, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, sponsorer og publikum.

Etappedistanser er oppdatert 09.12.2019.

Etappedistanser FJunior/F200

Røros
Tufsingdalen 65
Tolga 55
Røros 68
Distanse 188

Etappedistanser F450

RØROS
TUFSINGDALEN 65
DREVSJØ 64
SØVOLLEN 72
Neby dog-drop 0
ORKELBOGEN 115
TOLGA 75
RØROS 68
Distanse 459

Etappedistanser F650

RØROS
DREVSJØ 1 129
FLENDALEN-TRYSIL 120
DREVSJØ 2 70
SØVOLLEN 72
ORKELBOGEN 115
TOLGA 75
RØROS 68
Distanse 649
Femundløpet 2018 - Alle løyper/All tracks [PDF]
Femundløpet 2018 - Alle løyper/All tracks [PDF]

GPS-filer

Last ned gratis Basecamp programvare fra Garmin, om du ikke har. Last ned sporfiler under her. Det må benyttes Chrome nettleser for nedlasting (Edge nettleser vil ikke fungere). Koble GPS til PC. Bruk Basecamp-programmet til å overføre sporfilene til GPS-enheten.

Kart FJunior/F200
Femunden 1:100.000

Kart F450
Femunden 1:100.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000

eller

Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Kart F650
Femunden 1:100.000
Osensjøen 1:50.000
Engerdal 1:50.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000

eller

Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Sjekkpunktene i Femundløpet

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, partnere og publikum.

Endringer i forhold til 2020:

Løypa går mellom Røros – Tufsingdalen – Tolga og retur til Røros

Røros – Tufsingdalen 65 km
Tufsingdalen – Tolga 55 km
Tola – Røros Drevsjø – 68 km

Totaldistanse:        188km

* Forbehold om at trasè kan bli justert ut fra værforhold

 

( OBS! mye av trasèn går i høyfellet  og er værutsatt!)

Røros – Tufsingdalen
Start fra egen bil ved landskapsområdet Moan øst for Røros sendtrum. Fortsetter direkte sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at trase Tolga-Røros kommer i dette krysset.

Hold venstre til CHP Tufsingdalen-Medvandrerne.

Tufsingdalen – Tolga

Ut fra Chp Tufsingdalen og retur til Narskaftet. Det kan være et værhardt område når du kommer opp til Narskaftet og tar til venstre forbi Veslehøgda. I et lunere område krysser løypa Hodalsveien, Langtjønna og småkuppert terreng inn til Chp Tolga.

Tolga – Røros
Samme trase ut fra Chp Tolga til Narskaftet. Følg kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål Øra Stadion i Røros.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype !

God tur, hilsen løypemannskapet!

Traseen kan være utfordrende ved sterk vind og snødrev

Av sikkerhetsmessige tiltak vil Sikkerhetsteamet til Femundløpet vil følge juniorløpet særskilt sammen med Røde kors hjelpekorps. Sikkerhetsteamet er forsterket for med bakgrunn i erfaringer fra 2015.

Røros–Tufsingdalen PRIMARETAPPEN Start i Kjerkgata i Røros sentrum og direkte sørover over Gjettjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Lille Narjordet.

Følger gamle Kirkevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at trasé Tolga–Røros kommer i dette krysset. Hold venstre til CHP Tufsingdalen–Medvandrerne.

Tufsingdalen–Drevsjø Fra CHP Tufsingdalen over Kvennvikhøgda og kryssing av FV 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot Femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt FV 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

 Drevsjø–Litlrøåsen 

Ut fra CHP Drevsjø passere vei/undergang, via Blokkodden villmarksmuseum over Drevsjøen til vi når scooterløype ved Drevsjø camping og følger den sørover langs Drevsjøens vestside. Følger snøscooterløype videre over Sørsjøtjønna til Lortsettra og inn til Kvilten Fotballstadion hvor vi får ei veikryssing. Etter veipassering ved Kvilten dreier vi 90 grader og følger gammel veitrasé/sti som kommer fra Kvilten Paviljong og går videre bort til Nybo/Fjellveien. 

Følger deretter skitrasé via Hovden seter, Solheim hyttegrend, gjennom Blakkstølandet via Lisetra og sørover til Litlrøåsen.

Litlrøåsen villmarkssjekkpunkt–Trysil (Traseen er værutsatt.) 

Fortsetter sørover og passer kommunegrensen til Trysil ved Litlrøsjøen (Lille Røsjøen). De første 9 km på Trysil-traseen fortsetter på snaufjell. Etter dette kommer traseen inn på det maskinkjørte løypenettet i Flendalen og følger dette i 9,6 km. Løypa krysser etter 12 km Bittermarkvegen (vei 572). Etter 18,6 km fra kommunegrensa går løypa forbi Vidsyn, Samfunnshuset i Flendalen. Herifra går løypa slakt nedover Flendalen på myrdrag i ett strekk på ca 18 km. De siste 10 km ned mot sentrum er det 300 høydemeter. Traseen går på skogsbilveier, i høyspentgater, lysløype og skogmark. 5 km før CHP Trysil er traseen endret i forhold til 2019 til en slakere trasé ned til Trysilelva. Passerer Flendalsvegen og ut på elva 1,5 km før vi kommer til CHP Trysil.

Trysil sentrum er på 350 m.o.h. Høyeste punkt på denne etappen er på 950 m.o.h.

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommunener, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, partnere og publikum.

( OBS! mye av trasèn går i høyfellet  og er værutsatt!)

Endringer i forhold til 2020:

Fra Tynset til Orkelbogen gjøres løypa slakere i forhold til 2020

DOG-DROP på Neby Tynset. KUN på vei til CHP Orkelbogen

 

Røros – Tufsingdalen 65 km
Tufsingdalen – Drevsjø 64 km
Drevsjø – Søvollen 72 km
Søvollen – Orkelbogen 115 km
Orkelbogen – Tolga 75 km
Tolga – Røros 68 km

Totaldistanse:       459 km

* Forbehold om at trasè kan bli justert ut fra værforhold

Røros – Tufsingdalen
Start fra egen bil ved landskapsområdet Moan øst for Røros sendtrum. Fortsetter direkte sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at trase Tolga-Røros kommer i dette krysset.

Tufsingdalen – Drevsjø
Fra CHP Tufsingdalen-Medvandrerne over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

Drevsjø  – Søvollen

Krysser fv. 26 vei/undergang ved Badestarnda, via Blokkodden Villmarksmuseum over  Drevsjøen og inn på skuterløype ved Drevsjø camping. Følger skutertrase (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten Gård (9a). Kart skutertrase

Fra Galten Gård ut på Galtsjøen inn inn på femundløpstraseen.

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen.

Søvollen – Orkelbogen

DELVIS NYTT:

Deler av trase mellom Dog-drop Neby/Tynset til Orkelbogen er lagt slakere og går lengre vest forbi Børsjøen.

Ut fra Chp Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane

Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei(OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset.

 

DOG-DROP mulighet på Neby.(kun F450)

Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Tar til venstre i Gløta mot Jervheim nordvestover i fjellet via Børsjøen til CHP Orkelbogen. Området er værutsatt.

Orkelbogen – Tolga

Ut fra CHP Orkelbogen følg trase og ta til venstre. Følg merket kryss Gamle Børsjøvei. Deretter slakt skogsterreng og skitrase mot Gløta. Det blir det møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga.

Tolga – Røros
Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål Øra Stadion i Røros.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype !

God tur

Hilsen løypemannskapet og NVIO!

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommunener, reindriftsnæringen og Statsskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, partnere og publikum.

( OBS! mye av trasèn går i høyfellet  og er værutsatt!) 

Endringer i forhold til 2020:

CHP Tufsingdalen utgår.

Nytt chp i Trysil kommune: Flendalen/Trysil v/Vidsyn

Fra Tynset til Orkelbogen gjøres løypa slakere i forhold til 2020

Røros – Drevsjø 1 129 km
Drevsjø1 – Flendalen/Trysil 120 km
Flendalen/Trysil – Drevsjø 2 70 km
Drevsjø 2 – Søvollen 72 km
Søvollen – Orkelbogen 115 km
Orkelbogen – Tolga 75 km
Tolga – Røros 68 km

Totaldistanse:       649 km

* Forbehold om at trasè kan bli justert ut fra værforhold

 

Røros – Drevsjø 1    

Start fra egen bil ved landskapsområdet Moan øst for Røros sendtrum. Fortsetter direkte sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen. Obs på at trase Tolga-Røros kommer i dette krysset.


Passerer CHP Tufsingdalen-Medvandrerne over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot Femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

Drevsjø 1 – Flendalen-Trysil

DELVIS NYTT

Nytt chp blir Flendalen-Trysil. Sjekkpunktet ligger i fjellet ca 20 km nord for Trysil sentrum.

Ut fra CHP Drevsjø passere vei/undergang, via Blokkodden Villmarksmuseum over Drevsjøen til vi når scooterløype ved Drevsjø camping og følger den sørover langs Drevsjøens vestside. Følger snøscooterløype videre over Sørsjøtjønna  til Lortsettra og inn til Kvilten Fotballstadion hvor vi får ei veikryssing. Etter veipassering ved Kvilten dreier vi 90 grader og følger gammel veitrase/sti som kommer fra Kvilten Paviljong og går videre bort til Nybo/Fjellveien.

Følger deretter skitrase via Hovden seter, Solheim hyttegrend, gjennom Blakkstølandet via Lisetra og sørover til Litlrøåsen.

Fortsetter sørover og passer kommunegrensen til Trysil ved Litlrøsjøen (Lille Røsjøen). De første 9 km på trysiltraseen fortsetter på snaufjell. Etter dette kommer traseen inn på skiløypenettet i Flendalen via Villroa hyttefelt, myrer og åpent landskap. Ca 70 km fra kommunegrensa til sjekkpunktet.

Flendalen /Trysil – Drevsjø 2

Ut fra sjekkpunktet følger skitrase nordover i 20 km til en kommer til kommunegrensa til Engerdal og følger samme trase tilbake til sjekkpunkt Drevsjø.

Drevsjø 2 – Søvollen

Krysser fv. 26 vei/undergang ved Badestarnda, via Blokkodden Villmarksmuseum over  Drevsjøen og inn på skuterløype ved Drevsjø camping. Følger skutertrase (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten Gård (9a). Kart skutertrase

Fra Galten Gård ut på Galtsjøen inn inn på femundløpstraseen.

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen.

Søvollen – Orkelbogen

DELVIS NYTT:

Trase mellom Tynset – Orkelbogen blir endret i forhold til løpet 2020.

Ut fra Chp Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane

Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei(OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset. Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Tar til venstre i Gløta mot Jervheim nordvetover via Børsjøen over fjellet til CHP Orkelbogen.

Orkelbogen – Tolga

Ut fra CHP Orkelbogen og følger delvis samme trase tilbake. Husk å ta til venstre og følg merket kryss Gamle Børsjøvei. Deretter slakt skogsterreng og skitrase mot Gløta. Det blir møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga.

Tolga – Røros
Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål Øra Stadion i Røros.

 

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype !

God tur,

Hilsen løypemannskapet og NVIO!

linsey special.helpful hints https://fuqvids.com
top desi girls
creepy neighbor uses drone.3xvideos.sex