Mattilsynet fornøyd med 2020-løpet

Mattilsynet fornøyd med 2020-løpet

Mattilsynet var tilstede på flere sjekkpunkter, og er fornøyde med det de så. Det er ikke observert noe som vil føre til varsel om vedtak eller fattet vedtak.

 – Vi registrerte at det var nesten 160 deltagere og ca 1400 hunder, med andre ord et stort arrangement. Generelt mener vi at Femundløpet har tatt mange forhåndsregler og har vurdert godt ulike potensielle situasjoner i tillegg til at arrangøren har tatt med seg erfaring fra tidligere løp, skriver Mattilsynet i sin rapport, og mener måten løpet drives på er god. 

 

– Tilnærmingen med at dere evaluerer godt og setter inn tiltak der det trengs er til fordel for velferden til hundene og også en fordel for kjørerne. Det at dere er så positive til tilsynet og Dyrevelferdsloven er viktig for nåværende og fremtidens dyrevelferd. I tillegg er det et verdifullt holdningsskapende arbeid som blir gjort for alle deltagerne, publikum og sannsynligvis flere rundt, skriver de, og legger til at også evalueringene er gode. 

– Dere ser konstruktivt på utfordringene noe vi mener er en forutsetning for videre god utvikling. Mange av punktene det ble snakket om på evalueringsmøtet kunne ikke blitt håndtert vesentlig annerledes i forkant av løpet, mener de. 

 

Tilsynsrapporten viser til tre observasjonsområder som Mattilsynet veileder Femundløpet i å ytterligere forbedre.

  • Dialogen mellom veterinær og TD på sjekkpunkt bør bli bedre for å fange opp mulige brudd på regelverket som å kjøre ut med halt hund.
  • Det ble observert og rapportert om festligheter av publikum i en del av traseen som forstyrret hundene.
  • Trase ned til elveisen til sjekkpunkt Trysil ble opplevd som ikke forsvarlig.

 

– Femundløpet har over tid utviklet et veldig godt samarbeid med Mattilsynet. Deres konklusjon og veiledning i rapporten tar Femundløpet til etterretning, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll. Deltakerne har en veldig god kompetanse på god dyrvelferd og er den som kjenner og leser hundene best. Vår veterinærtjeneste er en enestående kompetanse- og kunnskapsbank som de fleste hundekjørerne samhandler veldig godt med.

 

-Organisatorisk har vi forbedringspunkter. Vi ønsker at Femundløpet skal være en «fest» i Femundløpsregionen, men ikke på en slik måte at det utsetter hundene for stress. Med dialog skal vi kunne løse dette til neste år. Likedan jobber vi med å se på endringer av deler av traseen bl.a. ned til Trysil, men også trase mellom Tynset og Orkelbogen, sier Kokkvoll.