Ove Grytbakk kom smilende inn til DrevsjøInside video 

Ove Grytbakk kom smilende inn til DrevsjøInside video 

Foto: Alexander Galak

Foto: Alexander Galak

Det går fint, sier den positive hundekjøreren fra Røros.

I spannet hadde han åtte friske hunder. Likevel har han bestemt seg for å hvile, i minst seks timer.

Det er ganske løst spor, og jeg har hørt at det er slik videre i løpet, sier Grytbakk.

Det handler om hensyn til atletene. Det er tøft å bevege seg i ujevne spor, og da er god restitusjon viktig.

Men det går fint, smiler hundekjøreren igjen.