På lag med StatskogVideo 

På lag med StatskogVideo 

Statskog har vært samarbeidspartner med Femundløpet i flere år og arrangøren av løpet har spilt på lag med Statskog helt siden oppstarten i 1990.

Allerede på sommeren i 1989 ble vi involvert i Femundløpet for første gang. Jeg og Arild Bjarkø gikk opp og merka traseen østover fra Røros og mot Femunden. Det første Femundløpet ble arrangert påfølgende vinter, forteller eiendomsforvalter i Statskog Geir Wagnild.

Regionleder for Statskog i Midt-Norge Carl Libach uttaler sammen med Geir Wagnild følgende til Femundløpet:

Statskog mener Femundløpet bidrar til en god og positiv markedsføring av regionen. Statskog ønsker å være en aktiv samfunnsaktør der vi har eiendommer. Femundløpet som arrangement treffer våre kjerneverdier på en god måte med å fronte det enkle friluftslivet og naturopplevelser. Statsskog ønsker lykke til med årets arrangement.

Statskog er Norges største grunneier. I flere av kommunene som Femundløpet går igjennom har Statskog betydelige arealer. Statskog eier for eksempel rundt 1,8 millioner bare i Engerdal kommune, tilsvarende nesten 90 % av kommunens areal. Men også i Røros, Os, Rendalen og Folldalen eier Statskog store områder. Mye av arealet er omfattet av vern i en eller annen form.

På bildet: Geir Wagnild fra Statskog (midten) får hjelp fra Femundløpets frivillige Andreas Sundt (til venstre) og Magne Lien til å sette opp Statskog sin gamme ved målgangen. Det skal settes inn en liten vedovn i gamma, slik at de frivillige som skal hjelpe til med innkomsten har et sted å hvile og varme seg.