Regelendring i forbundets regelverk

Regelendring i forbundets regelverk

Femundløpet. Foto: Frontal Media

På tinget i 2016, ble det vedtatt en endring i NHFs regelverk for slede som gjelder på alle terminfestede sledehundløp i alle klasser og distanser. Det er krav om ventilering i sledetrekket som nå gjeninnføres.

Regelen lyder nå slik (nytt i oransje fet tekst):

7.3 SLEDER

7.3.1 Sleden skal være i stand til å bære utøveren, og minst en hund på forsvarlig måte under sledetrekket og alt nødvendig påkrevet utstyr.

7.3.2 Sleden skal være utstyrt med brems, frontbøyle, snøanker og sledetrekk. Sledetrekket skal ha ventilering på minimum 600 cm2.

Som kjent gjelder NHFs regelverk i tillegg til Femundløpets egne regler. NHFs fullstendige regelverk finner dere på forbundets nettsider

 

Foto: Frontal Media