Rendalen kommune støtter Femundløpet

Rendalen kommune støtter Femundløpet

Rendalen kommune har vært en sentral støttespiller for Femundløpet i flere år. Nå gir kommunen fornyet tillit – og 60.000 kroner i tilskudd årlig over tre år. 

Sjekkpunkt Søvollen er og blir et viktig sjekkpunkt i fremtiden, både for kommunen og Femundløpet, som begge parter ønsker å utvikle. 

– Femundløpet har utviklet seg til en meget betydelig merkevare, som Rendalen kommune er stolte av kunne assosiere seg med og være en vertskommune for, sier næringsutvikler Arne Hagetrø. Han understreker at Rendalen ønsker å fremstå som en positiv kommune hvor bærekraft og klima står sentralt. 

– Det forsterkes ved å være samarbeidspartner med et av Norges største hundeløp. Rendalen er en kommune som er stolte av sitt kulturlandskap, noe som gir positiv vinkling igjennom profilering i samarbeid med Femundsløpet. Med de fremtidsplanen som Femundsløpet har skissert, og en ny vinkling av mediestrategien, ser Rendalen store gevinster i forhold til attraktivitet, sier Hagetrø. 

 

Kommunen har tidligere bidratt med egne folk for økt aktivitet og godt samarbeid mellom aktørene på sjekkpunkt Søvollen, men velger nå å i stedet øke tilskuddet. Målet er å stimulere til økt aktivitet for publikum og profilering av sjekkpunktet. Vertskapet på Søvollen vil ta ansvaret for å koordinere aktørene. 

– Det er ingen selvfølge at kommunen bidrar i den grad de gjør til Femundløpet. Det betyr at Rendalen kommune verdsetter arrangementet. Deler av tilskuddet overfører vi til sjekkpunktet som bidrag til aktivitet, sier daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvoll