Ronny Grønn er raskest til Drevsjøinside video 

Ronny Grønn er raskest til Drevsjøinside video 

Ronny Grønn på Drevsjø

I F400 er det Ronny Grønn som fram til nå har raskeste kjøretid til Drevsjø. Også Ola Brennodden og
Vår Brennodden Budal i samme team kjører godt. De har alle blant de fem raskeste kjøretidene hittil.

Men tempoet på rundt 12 km i timen vitner om tyngre forhold enn i fjor.

Jeg skal hvile i seks timer her før jeg kjører rett til Tolga

Det tegner til å bli hardt kjøring i F 400, og hvis spannene må kjøre rett igjennom sjekkpunkt Søvollen
for å henge med i tetstriden, vil det sannsynligvis bli tøft for flere spann.