Rørosbanken alltid ved vår side

Rørosbanken alltid ved vår side

Femundløpet. Foto: Frontal Media

Rørosbanken og Femundløpet AS signerte fredag samarbeidsavtalen for Femundløpet 2018.

Avtalen er ettårig med opsjon til forlengelse for løpene 2019-2021. Rørosbanken yter et betydelig økonomisk bidrag til at Femundløpet kan gjennomføres for 29. gang med start fredag 09. februar.

«Vi har alltid støttet opp om Femundløpet. Helt siden det første løpet på 90-tallet og fram til i dag. Det skal vi også gjøre i årene framover. Femundløpet er et arrangement som vi ser bidrar til næringsaktivitet, omdømme og synlighet for både oss og regionen» sier banksjef Even Kokkvoll.

«Mange skulle tro at det ikke koster så mye å drifte et arrangement som Femundløpet som går over fire dager. Jeg er både overrasket og imponert over hvordan kompleksiteten med verdens største hundeløp blir løst. Dugnadsviljen imponerer meg. Men det koster også penger og da er det godt å ha solide støttespillere som Rørosbanken med på laget, sier styreleder i Femundløpet AS Steinar Munkhaugen, som signerte samarbeidsavtalen sammen med banksjef Even Kokkoll.

 

Foto: Frontal Media