Samarbeid om Femundløpet som reiselivsprodukt

Samarbeid om Femundløpet som reiselivsprodukt

Fra venstre: Eirik Bækken (Dunder Adveture as), Jon Anders Kokkvoll (Femundløpet), Tove R. Martens (Destinasjon Røros), Erik Sandnes Høsøien (Destinasjon Røros) og Kurt Näslund (Frontal Media as)

– Femundløpet er et alt for flott arrangement til at det skal gå til spille. Det er kjempesynd hvis vi ikke skal klare å utnytte det potensialet som løpet har for publikum bedre enn det gjøres i dag”, sier reiselivssjef i Destinasjon Røros Tove R. Martens.

På bildet fra venstre: Eirik Bækken (dalig leder Dunder Adventure AS) Jon Anders Kokkvoll (daglig leder Femundløpet AS), Tove Martens (reiselivssjef Destinasjon Røros), Erik Høsøien (markedsansvarlig Destinasjon Røros), Kurt Näslund (daglig leder Frontal Media AS).

Det bygges nå opp et lokalt samarbeid rundt Femundløpet. Femundløpet AS og Destinasjon Røros er navet i samarbeidet, men flere lokale aktører er allerede involvert, og det er håp om at mange flere kommer til. Det som er spesielt med løpet som arrangement er at det krysser kommunegrensene og går gjennom et veldig stort område. I tillegg til Røros går løpet gjennom Os, Engerdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal kommuner. Alle disse kommunene har sjekkpunkter, og potensialet for å bygge opp produkter som kan selges i reiselivet, er stort.

– Vi jobber med potensielle produktpakker som skal være salgbare til løpet i 2019. Vi ønsker å samarbeide med aktører i hele regionen, forteller Martens.

Det mest konkrete resultatet så langt er at det i Femundløpet 2018 for første gang skal være mulig å kjøpe seg en kort hundespannopplevelse i tilknytning til løpet. På Gjettjønna, fem minutters gange fra startportalen, vil det bli hundekjøring i samarbeid med Husky Point Røros AS. Bedriften som har tilhold i Narjordet i Os kommune, 30 minutters kjøring fra Røros, er profesjonelle aktører innen kommersiell hundekjøring.

Hundekjøring er en stor attraksjon, både nasjonalt og internasjonalt, og Femundløpet er et utstillingsvindu for hele regionen. Reiselivet må gripe muligheten når vi har den, sier Erik Sandnes Høsøien som jobber med marked og produkter i Destinasjon Røros.

Femundløpet har innsett viktigheten av å gjøre løpet mere økonomisk bærekraftig. Det er ikke lengre nok å gå de samme rundene med sponsorer og økt deltageravgift for å klare og arrangere løpet fra år til år. Godt samarbeid med kommersielle aktører vil kunne gi større forutsigbarhet for å arrangere løp.

Vi må ta en del grep for å sikre framtida til Femundløpet. Samarbeidet med reiselivet er en del av dette, mener daglig leder i Femundløpet AS Jon Anders Kokkvold.

Femundløpet er flere ting. Det er i utgangspunktet et stort idrettsarrangement. I tillegg ligger det store verdier i løpet både når det gjelder opplevelser for publikum og som et rent underholdningstilbud. Det er her Femundløpet søker samarbeid og ønsker å utvikle seg.

Frontal Media har en stor rolle i å ta Femundløpet et steg framover. I disse dager jobbes det på spreng for å bli ferdig med neste generasjon formidling av arrangementet. Daglig leder Kurt Näslund holder foreløpig kortene tett til brystet, men kan fortelle at de gjennom Femundløpet nå får utvikla og brukt en del teknologi og løsninger som kan overføres til andre arrangementer.