Sosialt entreprenørskap

Femundløpet er en sosial arena som betyr mye for mange, og et unikt opplevelsesrom for deltakere, frivillige, lokalsamfunn, publikum, organisasjoner, skoler og samarbeidspartnere. Å følge Femundløpet skal være en magisk reise som berører. 

 

Vi ønsker å bidra til å utvikle nye nettverk og samarbeide på nye måter. Et fellesskap hvor en genuint kan være seg selv. Der utenforskap kan være en utfordring, ønsker vi å bidra med inkludering og fellesskap som utvikler både Femundløpet og den enkelte. Våre samarbeidspartnere er:

Medvandrerne

En frivillig forening stiftet i februar 2018. Bruker naturen, aktiviteter og samhold for å styrke deltakernes evne til å mestre livet, til tross for utfordringer med rus og psykisk helse. De drifter Sjekkpunkt Tufsingdalen selvstendig under Femundløpet.

Barnekreftforeningen

En frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft.

NAV

Vi tilbyr arbeidstreningspraksis innen kontor- og administrasjonsfaget.

NVIO 

Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. Vi har offisielt samarbeid med NVIO Røros og Fjellregionen.