Sportslig utvalg har tatt grepInside video 

Sportslig utvalg har tatt grepInside video 

Torgeir Øren. Foto: Sjur Åsgård

Foran årets Femundløp er det gjort noen endringer i forhold til hviletidsreglene. F 400 får to obligatoriske hviler. Den første er på seks timer og tas sammen med tidsutjevningen på en av de tre første sjekkpunktene. Den siste hvilen som er på fire timer må tas på Tolga. F 600 får også to obligatoriske hviler. Den første er på seks timer pluss tidsutjevning, og må tas på et av de tre første sjekkpunktene. Den andre obligatoriske hvilen er på seks timer og kan tas enten på Orkelbogen II eller på Tolga. For F Junior er det ingen endringer.

Vi ønsker at kjørerne i større grad skal kunne bestemme selv hvor og når de ønsker å ta den obligatoriske hvilen sin. I tillegg blir det mer rettferdig konkurransemessig å legge tidsutjevninga til en lengre hvile enn det som har vært før, sier Torgeir Øren som er leder for sportslig utvalg i Femundløpet.

I videointervjuet forklarer han mer om hva slags konsekvenser endringene får.