Startrekkefølger 2020

Startrekkefølge F650

Startrekkefølge F450

Startrekkefølge F200

 

Deltakere som melder seg på etter at startrekkefølgen er offentliggjort, får fortløpende start etter registrert innbetaling. Startrekkefølge Fjunior trekkes 15. desember!