Tekniske utfordringer

Tekniske utfordringer

Vi har hatt utfordringer med oppdateringer på resultatservice og det jobbes iherdig med å få det på plass.
I tillegg så er det en del gps-trackere som har sviktet under løpet, noe som kan føre til mangelfull logging på noen deltagere.