Tester nytt sporingssystem

Tester nytt sporingssystem

RØROS: Økende interesse blant publikum for å følge med på Femundløpet, gjør at kravene til sporing og resultatgjengivelse også øker. Til neste år forbereder Femundløpet en oppgradering av systemene.

Årets løp har til en viss grad vært preget av manuell tidføring og GPS-trackere som er avhengige av mobildekning for å kunne melde om hvor kjørerne til enhver tid befinner seg. Et økende publikum verden over, krever også at resultatene er raskt ute, korrekte og nøyaktige.

Må fungere

– Vi ser at vi har utfordringer med K2 som resultatsystem, samt GPS-systemet vi bruker i dag. Interessen er så stor at dette er nødt til å være på plass, slik at både publikum, frivillige og handlere til enhver tid er oppdatert på hvor kjørerne befinner seg. Dette har også et sikkerhetsperspektiv, men ikke minst i forhold til den publikumsinteressen vi registrerer under årets løp, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Økt kapasitet

Femundløpet kjøper i dag tjenester av K2, hvor det under årets løp har vært en kræsj mellom K2s servere, og Femundløpets oppgraderte servere. Trafikken har vært så stor, at det har vært nødvendig å skalere opp med større serverkapasitet underveis, og bare trackersystemet alene, krever i dag sju servere.

– Problemene har gjort at vi ikke får overført data tidsriktig. Det medfører forsinkelser i resultatlistene, og vi er nødt til å gjøre en del manuelle grep. Med bakgrunn i de tilbakemeldingene vi får, fastslår vi at dette ikke er godt nok, og det har vi meldt tilbake til leverandøren av vårt resultatsystem K2, understreker han.

Uten dekning

GPS-tracker-systemet snakker også med K2 resultatsystem, og dagens sporingsenheter er basert på GSM, som forutsetter telefondekning for å kunne melde hvor kjørerne befinner seg. – I det landskapet vi ferdes i nå, er det ikke telefondekning til enhver tid. Vi er i dialog med leverandøren av trackersystemet for å se på hvilke tanker de har om oppgradering, sier Kokkvoll, som allerede har startet testingen av nye løsninger.

Tester nytt

– Vi kjører en operativ test som følger noen av våre deltakere, hvor GPS-trackerne er basert på satelitt i stedet for basestasjoner. Det vi ser allerede nå er at GPS’en har vært operativ hele tiden, uten å falle ut eller gå strømtom. Systemet vi prøver ut nå, er basert på det samme som jakthundmiljøet bruker. Vi har fått logget nøyaktighet gjennom hele perioden. Det er selvsagt forbundet med en kostnad, men vi er nødt til å ta noen grep, så vi jobber nå med hvordan vi skal organisere og finansiere dette.