Toppkarakter fra Mattilsynet

Toppkarakter fra Mattilsynet

Søvollen. Foto: Dace Znotina

Femundløpet har nå mottatt en tilsynsrapport fra Mattilsynet som konkluderer med at Femundløpet 2018 var godt gjennomført og i tråd med regelverket.

Foto: Dace Znotina

Konklusjonen fra Mattilsynet

Mattilsynet vurderer at løpet er i tråd med regelverket. Vi observerer også at dere i stor grad selv gjør gode evalueringer av løpet som en helhet og stadig tilstreber forbedringer. Mattilsynet konkluderer med at Femundløpet 2018 var godt gjennomført.

Det stilles stadig større krav for dyrevelferden i langdistanse hundeløp, og arrangørene får bare mer og mer ansvar for både å legge til rette for og følge opp deltagerne. Forventningene til arrangementet og dyrevelferden er stor både fra hundekjørermiljøet selv, men ikke minst fra publikum, media og tilsynsmyndigheter.

Mattilsynet har opprettet et nasjonalt tilsynsteam for hundeløp bestående av tre inspektører. Grunnen til at de nå har et eget team er for å behandle løpene likt samt bygge kompetanse innenfor hundeløp. De var til stede under Femundløpet først og fremst for å drive tilsyn med arrangøren, men var også klare på at de kom til å gripe inn hvis de observerte eller ble varsla om hendelser med hundene. Det var i følge rapporten fra Mattilsynet ingen som helst grunn til å gripe inn. Tvert imot beskriver rapporten en organisasjon, og ikke minst ei veterinærgruppe, med gode rutiner og retningslinjer

Fulgte løpet tett

Teamet fra Mattilsynet var med fra start til mål. De var innom sjekkpunktene Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, Orkelbogen og Tolga. De var på møte med Femundløpet rett etter start, og også på evalueringsmøte med styret etter målgang.

Femundløpet har vært i front blant løpene i Norge når det gjelder dyrevelferd og utviklingen av langdistanse hundekjøring. Utviklingen av juniorløp, rookiekurs og utvida krav til kvalifisering for å delta på Femundløpet, har skjedd i samarbeid med Femund Trekkhundklubb. Det er gjort mange konkrete grep for å sikre større kompetanse blant deltagerne. Sportslig utvalg i Femundløpet har tilpassa løpsreglene og da spesielt hviletidsregelementet spesielt med tanke på dyrevelferden.

Gode rutiner

Veterinærteamet får gode tilbakemeldinger fra Mattilsynet. Det var 18 erfarne løpsveterinærer med på årets løp. I tillegg var det med en student på opplæring. Det svært så internasjonale veterinærkorpset er underlagt en rekke interne standardprosedyrer som omhandler undersøkelser og bedømming av hunder, diagnostisering og behandling før, under og etter løpet.

Under årets løp ble det tatt ut to hunder med lungebetennelse. Disse ble behandla og var stabile og i god form allerede når løpet var over. Det strie været over flere av fjellpartiene med bakkefokk medførte noen øyeproblemer. Disse hundene ble undersøkt, behandlet og tatt ut av løpet. Mattilsynet beskriver også at de observerte noen halte hunder på sjekkpunkter. Noen ble varma opp og fikk løpe videre uten halthet, mens noen ble tatt ut av løpet. Mattilsynet er tilfreds både med rutinene rundt undersøkelser og behandling og med at hendelser ble journalført.

Rekordlav brytprosent

Femundløpet har vel aldri hatt så lav brytprosent som i 2018. I forhold til årene før ble det også satt ut få hunder av løpet på grunn av skader eller at de var slitne. Delvis kan det kanskje skyldes gode snøforhold, med spor som hverken var for harde eller for løse. Et reglement som er bedre tilpasset utviklingen av sporten bidrar også ganske så sikkert. Kompetansen blant de som deltar er bedre enn noen gang før. Men et veterinærkorps som både har mye erfaring og rutiner som bedre enn noen gang fanger opp potensielle problemer er helt klart viktig.

Det at Femundløpet og Finnmarksløpet har samme sjefsveterinær er helt klart en styrke. Vi erfarer at sjefsveterinær Arild Jøssund har bidratt betydelig til å sette veiledning, pre-check og løpstilsynet i system. Bodyscore verdi på hundene før, under og etter løpet er tydeliggjort. Han og hans veterinærteam sikrer lik behandling av alle deltagerne, har stor integritet, er faglig svært dyktig og skal ha en stor del av æren for rutiner og kunnskapsformidling til at Femundløpet har nådd målet om fokus på hundevelferd. Deltakere i langdistansesporten har en imponerende kunnskap om hva som skal til for at hundene blir ivaretatt på aller beste måte. Det er vel knapt noen som har så sterkt fokus og kunnskap om hund som langdistansekjørerne. Rapportene fra Mattilsynet både i fjor og i år, samt fra eget veterinærteam, kan vel summeres at fokuset på hundevelferd har vært en dyrevernmessige suksess de siste årene, sier daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvoll.

Mattilsynets rapport inneholder ingen påpekninger av ting som må forandres eller varsel om vedtak. De nevner merking av en av veipasseringene som et forbedringspunkt. Ellers referer de til Femundløpets egne evalueringer og nevner noen punkter slik som avstander mellom merkestikker og den krappe svingen øverst i Kirkegata etter start.