Covid-19

Regler og anbefalinger rundt Covid-19 endres kontinuerlig i tråd med smittesituasjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Reglelverk for arrangementer kan raskt endres slik at program og gjennomføring av løpet må justeres. Det samme gjelder for innreiseregler og spørsmål om karantene.

Femundløpet er i tett dialog med kommunen og kommuneoverlegen om spørsmål knyttet til smittevern. Røros er en by med flere store vinterarrangementer, Julemarkedet før jul 2021, Femundløpet 2022 og Rørosmartnan 2022. Samarbeid mellom kommunen og de ulike arrangørene er viktig for å tilrettelegge for trygg gjennomføring av arrangementene.

Dersom det skjer en negativ smitteutvikling som innvolverer 50 smittede vil Røros kommune iverksette lokale tiltak. Femundløpet jobber kontinuerlig med planlegging for ulike scenarier og tiltak tilpasset en eventuell situasjon der det blir iverksatt lokale tiltak. Ved behov for å endring i planene for løpet i 2022 vil de smittevernplanene Femundløpet utarrbeidet i 2021 bli tatt fram igjen og tilpasset smittesituasjonen.

Kjørere, handlere, publikum og andre tilreisende skal være sikre på at Femundløpet tar coronasituasjonen på alvor og gjør alt vi kan for å gjennomføre innenfor trygge rammer.

På denne siden vil vi fortløpende oppdater me informasjon fra nasjonale myndigheter og eventuelle tiltak knyttet til Femundløpet 2022.

Oversikt over nasjonale tiltak (norsk)

Corona information in English

Har du spørsmål kontakt COVID-19 koordinator Guro Mathisen frivillig@femundlopet.no