Vil tilbake med flere

Vil tilbake med flere

NVIO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) stiller under årets Femundløp med 40 frivillige til blant annet å passe veikryssingene. Allerede ønsker de å trappe opp med enda mer aktivitet. 

President i NVIO, Dag Magne Lunde, er entusiastisk før starten på årets løp, og innsatsen for Femundløpet har allerede gitt positive ringvirkninger for veteranforeningen. 

– Dersom det er et ønske fra løpet om å samarbeide enda mer med veteranene, så er vi villige til å gjøre det. VI ønsker å bidra inn i lokalsamfunnet for å vise hvilken ressurs dette er, sier Lunde, og ser starten på et langt og godt samarbeid. 

Kvalitet

– Jo flere veteraner, jo bedre kvalitet også, mener vi. Når vi trøkker på blant de 8000 veteranene i NVIO, kan store ting skje, mener han. Nettopp det at de er trent på – og vant til – å takle tøffe situasjoner og å være ute i skog og mark under alle slags forhold, er et fortrinn, sier Lunde. 

– Da er vi i vårt ess! I veteranfamilien er det plass til alle, og om noen kanskje ikke har vært ute og med på så mye på en stund, kan dette også være sparket ut av sofaen som trengs. Femundløpet kan absolutt bli en signatursak for oss, understreker han. 

Godt rustet

Veteranene har et klart ønske om å understøtte Femundløpet med bakgrunn i treninga og praksisen de har fra ute i tjeneste. 

– Vi er godt rustet for Femundløpet også. Vi er jo pliktoppfyllende av natur, og om vi får et oppdrag, så setter vi vår ære i det. Dette er jo folk som omtrent blir mo i knæra av tanken på å være ute. Det både vekker følelser, og er en positiv trigger for folk, sier Lunde, og jobber særlig mot bildet mange gjerne har av veteraner. 

– Ikke alle er syke, og alle har ressurser som kan benyttes. Det handler vel så mye om en mulighet til å føle seg verdsatt og trygg, og det betyr mye å få være med på noe sånt.