– Viril 30. åring

– Viril 30. åring

RØROS: Deltakere, løypemannskap, sjekkpunktene, teknisk delegert fra Norges Hundekjørerforbund og Mattilsynet har evaluert årets Femundløp, med god respons.

Likevel er det forventet flere endringer i neste års løp for å skape en enda bedre opplevelse både for deltakere, handlere og publikum. I en omfattende evalueringsprosess har deltakere og andre involverte gitt tilbakemeldinger på årets Femundløp, og gir generelt en veldig god respons på et krevende og spennende løp.

– Femundløpet er et løp mange mål om å delta i. Starten i sentrum av Røros er et av momentene som får en særs høy score, i tillegg til at positive sjekkpunktarrangører melder om veldig god oppslutning fra frivillige og mye publikum langs traseen. Norges Hundekjørerforbund er veldig godt fornøyd med arrangementsgjennomføringen. Mattilsynet har varslet at de er litt forsinket med sin tilsynsrapport og samtidig informert om at det ikke vil komme vedtak, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

– Femundløpet er fortsatt en viril 30-åring som er lysten på mer spenning og utvikling. Vi skal lytte på de tilbakemeldingene som er gitt. I tillegg skal vi ta grep som bidrar til økt rekruttering og bredde til langdistansesporten, forteller Kokkvoll. Blant traseene det er ønsket endringer på blant deltakerne, er siste bit inn til Trysil, og rundt Sjekkpunkt Orkelbogen.

– Trasedelen inn til Trysil bør vi se om vi finner muligheter til å gjøre slakere, da det ble meldt om at denne var i overkant utfordrende. Inn til sjekkpunkt Orkelbogen bør vi også se om vi finner en bedre løsning. Her håper vi å få komme i en dialog med grunneier som åpner for å tillate Femundløpet å krysse eiendommen og dermed bidra til økt hundevelferd, sier Kokkvoll, og understreker at selv om det vil skje noen endringer, skal Femundløpet også være et arrangement for toppen innen sporten.

– Det skal være spennende og krevende å kjøre Femundløpet, men vi må passe oss slik at vi ikke unødvendig ekskluderer folk fra å delta. I løpet av forsommeren vil vi lansere endringer vi vil komme med for kommende sesong, opplyser Kokkvoll.

– Flere mener det ligger et uutnyttet potensiale for videreutvikling av Femundløpet, og flere ønsker å følge oss og delta på sine premisser.

 

Foto: Alexander Galak