Femundløpet starter fredag 31. januar 2020 kl. 11:00

Foto: Dace Znotina

Dear Dogmushing friends

The Qrill Paws winter season is coming to an end as the Iditarod and its dog mushers have arrived in Nome. We are achieving record-breaking numbers of viewership globally. Qrill Paws is having a great pilot year, [...]
Foto: Nadja Galak

En stor takk!

Femundløpet vil rette en stor takk til alle frivillige enkeltpersoner som har bidratt med ei vakt eller over flere måneder, lag og foreninger, alle grunneiere, partnere og bedrifter som bidrar, alle deltakere, [...]
Haugan-5267

Legger ferien til Femundløpet

Femundløpet har 750 frivillige som gjør en uvurderlig innsats på et utall av områder. For familien Haugan fra Malm i Trøndelag, er løpet vinterferie – og drømmen om eget spann. 

Følg @femundlopet på Instagram

Del bildene dine med #femund4all og #femundløpet2020 

Vertskommunene som Femundløpet går igjennom

Trysil, Os, Rendalen, Tolga, Engerdal, Tynset, Røros

Trysil kommune
Os kommune
Rendalen kommune
Tolga kommune
Engerdal kommune
Tynset kommune
Røros kommune