Løypetrasé 2022
Foto Dace Znotina

Løypetrasé 2022

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommunene, fylkeskommunene, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, sponsorer og publikum.

Løypebeskrivelse F650
Løypebeskrivelse F450
Løypebeskrivelse FJunior og F200

GPS-filer

Last ned gratis Basecamp programvare fra Garmin , om du ikke har. Last ned sporfiler under her. Det må benyttes Chrome nettleser for nedlasting (Edge nettleser vil ikke fungere). Koble GPS til PC. Bruk Basecamp-programmet til å overføre sporfilene til GPS-enheten.

GPS-filer legges ut, så snart sporet er kjørt opp første gang.

Kart FJunior/F200

Femunden 1:100.000

Kart F450

Femunden 1:100.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000
eller
Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Kart F650

Femunden 1:100.000
Osensjøen 1:50.000
Engerdal 1:50.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000
eller
Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Sjekkpunktene i Femundløpet