Løypetrasé 2023
Foto Dace Znotina

Løypetrasé 2023

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommunene, fylkeskommunene, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for kjørere, hunder, sponsorer og publikum.

Det kan bli små endringer på traseen for F650, men ellers vil alle traséer være de samme som i 2022. Det er under vurdering (september 2022) om det skal legges et sjekkpunkt på Tynset for F450 og muligheter for dogdrop på F650 samme sted. Informasjon blir lagt ut når endelige avgjørelser er tatt. Løypebeskrivelser vil bli oppdatert der det er behov for det.

Løypebeskrivelse F650
Løypebeskrivelse F450
Løypebeskrivelse FJunior og F200

GPX-filer

Last ned gratis Basecamp programvare fra Garmin , om du ikke har. Last ned sporfiler under her. Det må benyttes Chrome nettleser for nedlasting (Edge nettleser vil ikke fungere). Koble GPS til PC. Bruk Basecamp-programmet til å overføre sporfilene til GPS-enheten.

Her er filene for 2022:

GPX-filer med liten oppløsning:

GPX-filer med stor oppløsning:

Kart FJunior/F200

Femunden 1:100.000

Kart F450

Femunden 1:100.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000
eller
Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Kart F650

Femunden 1:100.000
Osensjøen 1:50.000
Engerdal 1:50.000
Dovrefjell Øst Knutshø 1:100.000
eller
Topo 3000 Dovrefjell øst 1:50000

Sjekkpunktene i Femundløpet