Handlerinformasjon
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Handlerinformasjon

De fleste som kjører lange løp har med en handler.
Noen har med en handler som KAN løp, og som også kan være trener/mentor/oppasser på løpet. Andre har med venner eller bekjente som kan mindre om løpskjøring, og som trenger detaljert instruksjon. Noen har to handlere, og der deler ofte de to på oppgavene, en sover og en er våken, eller en kjører og en har ansvar for utstyret.

Handler sammen med kjører og hunder utgjør et ”lag”. En handler skal kjenne reglementet, og spesielt punkter som omhandler hva som er tillatt å hjelpe kjøreren med. I prinsippet er det svært lite etter at startskuddet har gått. Det er kjøreren som er ansvarlig for at handler følger reglementet.

Noen huskeregler

Før løpet kan handler stå opp tidlig, hjelpe med å gi suppe til hundene, lufte dem fra kjøretøyet, ta på seler og potesokker, assistere kjører med å pakke sleden, og få i kjøreren mat og drikke og få ham/henne på toalettet før start.

Handler må gjøre seg orientert om innholdet i depotbaggene, hvor de er, hvor ekstrautstyret er, og hvor ladekabler er. Handler må også ha kontroll på minst et eks av bilnøklene, og bilen bør ha full tank. Handler bør vite hvor han/hun skal kjøre for å komme til neste sjekkpunkt, og hvor langt det er. Hvis handler legger seg til å sove, må kjører vite hvordan hun får tak i ham. Handler kan minne kjører på kjøreplanen dersom kjøreren soser og somler.

Handler skal ankomme sjekkpunkt før kjører, og ta med depot-bag og ekstra utstyr til anvist plass. Dersom kjører får forlate sjekkpunktområdet kan handler se hvor det finnes mat, og soveplass. Om kjører må bli på sjekkpunktstedet, må handler skaffe mat og drikke til kjøreren, og evt. lade batterier. Skal kjører sove litt, må handler vite når hun/han skal vekke kjøreren igjen. Handleren skal også ta seg av hunder som settes ut.

Handleren må gå gjennom depotsekken når kjører har reist. Noen ganger skal handler rake halm, ofte må kjører gjøre det selv. Depotsekken skal tømmes for våte potesokker, restemat og fuktige klær. Tepper osv. kan forsøkes tørket. Handler må ikke glemme igjen ladere, bilnøkler, soveposer o.l. på sjekkpunktene.

Handlere bør stå i mål når kjører kommer inn, og sørge for at hundene kommer seg inn i bilkasser når veterinærene er ferdige med å sjekke. Trenger en hund ekstra tilsyn er det nå handlerens oppgave.

Arrangøren har lagt mye arbeid i sikkerhet for kjørerne. Det har vi dessverre ingen mulighet til for handlerne som kjører bil mellom sjekkpunktene. Vis aktsomhet bak rattet – kjør helst to i bilen. Det er stor elgfare i distriktet.

Vi ønsker med dette alle handlere velkommen til Femundløpet, og lykke til med jobben.