Program
Foto Alexander Galak

Program

Det kan komme justeringer av programmet, sjekk oppdatert program ved arrangementsstart.
Covid-19 tiltak blir fortløpende vurdert og vil kunne påvirke oppsatt program.

Program kan lastes ned her.

Lenke til resultatservice vil legges inn her.

15.10.2021, kl. 18.00

Påmelding Femundløpet 2022 åpner.

15.11.2021

Frist for innbetaling full startkontingent (påmeldingsavgift + deltakeravgift) for F-650, F-450.

15.12.2021

Frist for påmelding og og innbetaling av påmeldingsavgift Fjunior og F200.

15.01.2022

Frist for innbetaling full startkontingent full startkontingent for deltakelse i starttrekning på Fjunior og F200.

Søndag 30.01.2022

Kjøremøter (digitalt)

 • Kl 16:00 Fjr/F200 – norsk
 • Kl 17:00 Fjr/F200 – engelsk
 • Kl 18:00 F450 – norsk
 • Kl 19:00 F650 – norsk
 • Kl 20:00 F450 og F650 – engelsk

Onsdag 02.02.2022

 • Kl 12:00 – 20:00 Åpent sekretariat, Rørosvidda Hotell
 • Kl 12:00 – 20:00 Registrering – Racevet – Fotografering for av deltakere F650 og F450
 • Kl 18:30 Offisiell åpningsseremoni Femundløpet 2021, Røros, Malmplassen

Torsdag 03.02.2022

 • Kl 08:00 - 21:00 Åpent løpskontor, Rørosvidda Hotell
 • Kl 10:00 Start F450
 • Kl 12:00 – 18:00 Registrering – Racevet – Fotografering av deltakere F-junior og F200
 • Kl 16:00 Start F650
 • Kl 18:30 Mentormøte for Fjunior og F200
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa(se det enkelte sjekkpunkt)

Fredag 04.02.2022

 • Kl 08:00 Åpent sekreariat, Røros sentrum
 • Kl 11:00 Start F-juniuor, Røros sentrum
 • Kl 11:00 Start F200,Røros sentrum
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa(se det enkelte sjekkpunkt)

Lørdag 05.02.2022

 • Kl 10:00 Målgang F450, F-Junior og F-200, Røros, Malmplassen (se resultatservice).
 • Kl 12:00- 20:00 Femundløpet, familieaktiviteter - program kommer
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa(se det enkelte sjekkpunkt)

Søndag 06.02.2021

 • Kl 11:00- 18:00 Femundløpet, familieaktiviteter - program kommer
 • Kl 11:00 Målgang vinner av F650,mange spann vil komme i mål i løpet av dagen
 • Kl 12:00 Premieseremonier F-junior, F450 og F200, Røros, Malmplassen
 • kl 16:00 Premieseremoni F650, Røros, Malmplassen
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa(se det enkelte sjekkpunkt)

Mandag 07.02.2022

 • Målgang fortsetter - Red Lantern slukkes
 • Kl 12:00 Siste frist for å kjøre ut fra sjekkpunkt Tolga