Program
Foto Alexander Galak

Program

Det kan komme justeringer av programmet, sjekk oppdatert program ved arrangementsstart.
Covid-19 tiltak blir fortløpende vurdert og vil kunne påvirke oppsatt program.

Program kan lastes ned her (oppdatert 27.01.22)

Her kan du finne kjøreplanen for Femundløpet 2022, med forventede tidspunkter for når deltakere ankommer og forlater sjekkpunktene.

Lenke til resultatservice vil legges inn her.

15.10.2021, kl. 18.00

Påmelding Femundløpet 2022 åpner.

30.11.2021

Frist for innbetaling full startkontingent (påmeldingsavgift + deltakeravgift) for F-650, F-450.

15.12.2021

Frist for innbetaling av full startkontingent Fjunior og F200.

15.01.2022

Siste frist for påmelding og innbetaling av full startkontingent for alle klasser.

Søndag 30.01.2022

Kjøremøter (digitalt)

 • Kl 16:00 Fjr/F200 – norsk
 • Kl 17:00 Fjr/F200 – engelsk
 • Kl 18:00 F450 – norsk
 • Kl 19:00 F650 – norsk
 • Kl 20:00 F450 og F650 – engelsk

Onsdag 02.02.2022

 • Kl 12.00 – 20:00 Åpent løpskontor, Veksthuset, Tollef Bredalsvei 13, Røros
 • Kl 12:00 – 20:00 Registrering – Racevet – Fotografering for av deltakere F650 og F450 (NM 8-spann), Veksthuset, Tollef Bredalsvei 13, Røros
 • Kl 18:00 Offisiell åpningsseremoni Femundløpet 2022 og NM Langdistanse begrenset klasse, Røros, Malmplassen (Ikke publikumsarrangement). På alle sjekkpunkt markeres åpningen med at bålet tennes.

Torsdag 03.02.2022

 • Kl 08:00 - 21:00 Åpent løpskontor, Veksthuset, Tollef Bredalsvei 13, Røros
 • Kl 10:00 Start F450 (NM Langdistanse, begrenset klasse/( spann), Røros Moan Gård
 • Kl 12:00 – 18:00 Registrering – Racevet – Fotografering av deltakere F-junior og F200, Veksthuset, Tollef Bredalsvei 13, Røros
 • Kl 16:00 Start F650, Røros, Moan Gård
 • Kl 18:30 Rookie mentormøte for Fjunior og F200 (varsles via sms)
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa (se det enkelte sjekkpunkt)

Fredag 04.02.2022

 • Kl 08:00 Åpent sekreariat, Veksthuset, Tollef Bredalsvei 13, Røros
 • Kl 11:00 Start F-junior, Røros, Moan Gård
 • Kl 11:30 Start F200, Røros, Moan Gård
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa (se det enkelte sjekkpunkt)

Lørdag 05.02.2022

 • Kl 10:00 Målgang F450 (NM 8 spann), F-Junior og F-200, Røros, Malmplassen (se resultatservice).
 • 17.00 Blomsterseremoni 1.-3.plass for klassene F450/NM 8 spann, FJunior og F200, Røros, Malmplassen.
 • Hele dagen Stor aktivitet på alle sjekkpunkt langs løypa (se det enkelte sjekkpunkt)

Søndag 06.02.2022

 • Kl 12:00 Premieseremonier F-junior, F450/NM og F200, Røros, Malmplassen
 • Kl 18:00 Målgang vinner av F650 forventes inn ca 18.00 slik det ser ut søndag morgen 06.02.22, målganger F650 vil fortsette utover kvelden

Mandag 07.02.2022

 • Målgang fortsetter - Red Lantern slukkes, Røros, Malmplassen
 • Kl 12.00 Premieseremoni F650 - avslutningsmarkering alle klasser
 • Kl 12:00 Siste frist for å kjøre ut fra sjekkpunkt Tolga