Nyheter

Fire jubilanter

I år kan kulturkommunen Røros smykke seg med mange jubileer og rope høyt hurra 4 ganger. Opplevelser i fjellregionen gjennom flere tiår skal markeres.

NY LØPSLEDER I FEMUNDLØPET

Det er bare å merke seg navnet Rune Hesthammer. Rune har siden 2012 vært den litt tilbaketrukne, men særdeles dyktige assisterende løpslederen i F 600 i Femundløpet. Nå tar han et steg videre og overtar [...]