Nyheter

Løype Drevsjø. Foto: Kenneth Sømåen

Løypa er klar

Løypemannskapene har de siste to ukene lagt ned en formidabel innsats på Femundløpstraseen. Med unntak av noen små partier er løypa nå ferdig stukket, og det er tråkka et godt fundament med skuter og slodd.