Kvalifisering

Sist oppdatert: 19.12. 2018 @ 14:50

Gjelder førstegangskjørere (deltaker som aldri har kjørt Femundløpet i den klasse han/hun er meldt på).

Det er den påmeldte deltagers ansvar å kvalifisere seg før løpet.

De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser (se liste lenger ned) og oppfyller krav til alder er automatisk kvalifisert for å kjøre Femundløpet Junior, 450 eller 650, uavhengig av hvor mange år det er siden gjennomføring. Tidligere juniorer må gå veien om f.eks. Femund 450 eller Finnmark 500, før de kan delta på Femund 650.

Femundløpet 650

For å være kvalifisert til å delta i denne klassen, må deltakeren ha fullført et hundeløp godkjent av Femundløpet (se liste under) med minimum lengde 400 kilometer.

Deltakere som ikke er kvalifisert ved påmelding, må selv sørge for å sende dokumentasjon på kvalifisering innen 10. januar 2019. Dokumentasjonen (resultatliste) sendes til sekretariat@femundlopet.no

Regelverk for F650 finner du her. Forbehold om at endringer kan komme.

Dersom du har fullført et av disse løp er du kvalifisert for å kjøre Femundløpet 650. Har du gjennomført løp som ikke er nevnt her, men mener du er kvalifisert, sendes søknad om dette til sekretariat@femundlopet.no

Femundløpet 450

For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha:

  • Fullført et hundeløp på minimum 200 km, som inneholder minst 1 sjekkpunkt.
  • eller ha fullført Femund Junior og være minimum 18 år.
  • eller delta på et rookiekurs (teori og praksis) som er godkjent av NHF.
Godkjente kvalifiseringsløp – F450 (og 2. del av rookie kurs)

 

Har du gjennomført løp som ikke er nevnt her, men mener du er kvalifisert, sendes søknad om dette til sekretariat@femundlopet.no​

Husk å sende oss resultatliste fra løpet. Deltakere som tidligere har fullført Femundløpet F280 eller F300 er kvalifisert for F450.

Femundløpet Junior

For å være kvalifisert for Femundløpet Junior må kjøreren:

  • Oppfylle krav til aldersklasse 15-18 år. Alder gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes, jfr NHFs aldersklasser pkt. 6.8.
  • ha gjennomført NHFs rookiekurs, praktisk og teoretisk del

 

Deltakere som ikke er kvalifisert ved påmelding, må selv sørge for å sende dokumentasjon på kvalifisering innen 10. januar 2019. Dokumentasjonen sendes til sekretariat@femundlopet.no

Juniorkjøreren må fremlegge skriftlig godkjenning fra foresatte om deltagelse og må i tillegg ha med en voksen handler under løpet.

Påmeldingsskjema

Klikk på knappen under for å melde deg på Femund Junior, F450 eller F650.

Klubb

De årene Femundløpet er nasjonale eller internasjonale mesterskap, må alle norske kjørere i aktuelle klasser være tilknyttet en trekkhundklubb/idrettslag tilsluttet Norges Hundekjørerforbund.

Femundløpet oppfordrer alle som melder seg på til å tegne egen reiseforsikring – sjekkk betingelsene, men den vil oftest gjelde avmelding i tilfeller som egen sykdom og død i nær familie (ikke for sykdom på hund).