Om Femundløpet

Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hver vinter. Løpet starter i den historiske bergstaden Røros, som er på UNESCOs verdensarvliste. Daglig leder er Jon Anders Kokkvoll.

(+47) 480 11 564
post@femundlopet.no
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
org.nr. 996 181 227
konto 4280.13.75310

Femundløpets organisasjon

Påmelding

Åste Øverby
sekretariat@femundlopet.no
(+47) 936 58 246

Frivilligkoordinator

Bård Bakås
frivillig@femundlopet.no
(+47) 951 94 483

Sportslig utvalg

Thomas Heggvik
thomas_heggvik_86@hotmail.com

(+47) 977 73 002

Akkreditering

Trine Haanæs
admin@femundlopet.no
(+47) 920 88 797

Media, web

Liv Maren Mæhre Vold
press@femundlopet.no
(+47) 482 14 617

Løpsledelse

Løpsleder
Rune Hesthammer
r.h@ramme.no
(+47) 416 64 763

Sjefsveterinær
Arild Jøssund
arildvet@gmail.com
(+47) 952 14 880

Løypeansvarlig
Jon Jarle Sæther

(+47) 976 63 976

Logistikk
Magne Lien og Andreas Sundt
logistikk@femundlopet.no
(+47) 958 78 409

​Beredskapsansvarlig
Stig Solbakken
stig.tore.solbakken@politiet.no
(+47) 993 69 907

IT/GPS-ansvarlig
Eirik Bækken
enbekken@gmail.com

Sjekkpunktansvarlige

Røros
TBA

Tufsingdalen – Medvandrerne
Are Lerstein (sjekkpunktleder)
aregl@icloud.com
(+47) 941 75 081

Drevsjø
TBA

Flendalen-Trysil
Webjørn Grambo

webjorn@jegerne.no

(+47) 911 14 719

Søvollen
Robert Bekkevold
rob_bekk@outlook.com
(+47) 416 50 457

Dog drop Neby
Torgeir Mikkelsen
torgeir.mikkelsen@hedmark.org

Orkelbogen
Arne Ingar Nymoen
ainymoen72@gmail.com
(+47) 908 36 231

Tolga
Lars Ivar Eide
l-i-eide@online.no 
(+47) 909 20 262

Sportslig utvalg (SU) for Femundløpet

SU har ansvar for å gi innspill til forbedringer og utvikling av Femundløpets sportslige sider.
Les mer om Sportslig utvalg for Femundløpet lenger ned på denne siden.

Sportslig utvalg består av tre medlemmer valgt av Femund trekkhundklubb. Styret i Femundløpet AS velger ett styremedlem til å sitte i SU, og denne personen er leder av utvalget. I tillegg peker styret ut én representant med relevant hundekjørerkompetanse, og som ikke er medlem i Femund trekkhundklubb eller styret, til å sitte i SU. SU kan med fordel velge en sekretær.

Myndighet og ansvar

Sportslig utvalg er et rådgivende utvalg for styret i Femundløpet AS. SU har ansvar for å gi innspill til forbedringer og utvikling av Femundløpets sportslige sider. SU vurderer også kandidater og kan gi innspill på kandidater til løpsledelse før denne utnevnes.

SU evaluerer gjennomførte løp som grunnlag for å foreslå endringer i løpet og/eller løpets regler. Det er viktig at SU innhenter informasjon fra kjørere, handlere, løypeansvarlig og sikkerhetsansvarlig som grunnlag for sine vurderinger.

Endringsforslag fra styret av sportslig karakter eller som innvirker på det sportslige, skal legges fram for SU. SU behandler slike forslag og gir sin innstilling tilbake til styret der endringer enten anbefales, anbefales justert eller ikke anbefales. Innstillingen må begrunnes.

Innen juni hvert år skal SU ha gjennomført evalueringen og legge fram sine anbefalinger for styret. Styret må ha besluttet eventuelle endringer for neste års løp før påmelding åpner i august. Endringer i regelverket må sendes til NHF for endelig godkjenning.
Ønsker om endringer i NHFs regelverk som krever behandling på NHFs ting, må være avklart før frist for innsending av saker til tinget.

SU må sørge for å informere løpsledelsen om alle beslutninger, både de som er tatt i SU og de som tas av styret i Femundløpet AS. SU har hovedansvaret for at løpsledelsen involveres og er godt kjent med alle de sportslige sidene av Femundløpet AS.

SU skal ha to deltakere i løypekomiteen for Femundløpet, komiteen ledes av løypeansvarlig som utnevnes av styret, denne trenger ikke være medlem i SU.

Spørsmål om tolkning/forståelse av regler og dispensasjon fra regler

Spørsmål om tolkning av regler eller søknad om dispensasjoner fra Femundløpets egne regler håndteres av SU. Dersom det er inngått avtale med løpsleder for kommende år, involveres denne i vurderingene.

Tolkning av regler eller søknad om dispensasjoner fra NHFs regelverk, må videreformidles til rette organ i forbundet, med mindre dette er klargjort tidligere, da kan tidligere avklaring formidles til de som spør.

SU fungerer fram til uka før løpsstart, da tar løpsledelse og etter hvert jury over all håndtering knyttet til oppfølging av regelverket.

Saksbehandling i SU

Beslutninger i SU tas med simpelt flertall. Alle skal få tilsendt beslutningsgrunnlaget for eventuelle søknader/spørsmål på e-post. SU er beslutningsdyktige når minst 3/5 er til stede, enten fysisk eller via telefon/nett.

SUs sekretær lager innstilling med råd til styret i Femundløpet AS. Styret i Femundløpet AS fatter endelig beslutning om nye/endrede regler for Femundløpet, eller innstiller ovenfor NHF i de saker som skal behandles av forbundet. Femund trekkhundklubb har ansvaret for å sende slike forslag til NHF innen eventuelle frister.

Medlemmer SU

Thomas Heggvik
Ove Grytbak
Petter Swift
Marie Hollum Skogås
Arild Magnus Jøssund
Trond Ørslien

Ekstremt utfordrende

Løpet er ekstremt utfordrende, og spannene står overfor alle elementer som naturen i Fjellregionen kan diske opp med. Temperaturer så lavt som –40 °C, snøstormer og “whiteouts” i krevende terreng er bare noen av utfordringene i løpet. Lange timer stående på sleden over flate partier, og så plutselig hard fysisk innsats opp bratte bakker for å avlaste hundene. Teknisk krevende partier hvor løypa er lagt gjennom skogsområder, forblåste fjellkryssinger og endeløse lange innsjøer. For ikke å snakke om søvnmangelen.

Kort sagt – Femundløpet er tøft!

Atmosfæren på startstreken i Røros hvor tusenvis av bjeffende hunder kaster seg fremover i selen i en vanvittig iver etter å løpe og trekke, sier alt. Disse hundene er godt trente utøvere som elsker å gjøre det de er avlet og født til å gjøre. En husky som ikke får løpe og trekke kan bli destruktiv, men en aktiv og veltrent hund er en harmonisk og behagelig bestevenn.

Trening til løpet

For å fullføre Femundløpet må man være svært godt forberedt. De fleste kjørerne trener hundene og seg selv hele året, men sommeren er ofte en stille tid i hundegården, før treningen intensiveres utover høsten. I barmarksesongen blir hundene trent med ATV eller vogn.

Sjekkpunktene

Langs løypa ligger sjekkpunktene hvor kjørerne kan hvile og fylle opp sleden fra depoter. Her er det også mulig for både kjørere og hunder å hvile. På alle sjekkpunktene finnes det veterinærer som sjekker hundene og gir råd og veiledning til kjørere ved behov. Alle sjekkpunktene er godt tilrettelagt for publikum med speakertjeneste, ulike aktiviteter og kulturelle innslag! På sjekkpunktene kan man oppleve Femundløpet døgnet rundt.

Handlere

Handlerne er kjørernes støtteapparat/team under løpet. Handlerne kan kun gi begrenset hjelp til kjøreren. Kjøreren kan få tildelt ekstra hundemat og utstyr i oppsatte depotområder. Handlerne har imidlertid ikke lov til å hjelpe kjøreren med omsorg eller fôring av hundene, dette er kjørerens ansvar.

En handler tar seg av hundene som blir satt ut av løpet. I disse tilfellene vil handleren behandle og sikre at hundene får den restitusjonen den trenger og om nødvendig samarbeide med hundekjøreren og veterinær for eventuell oppfølging og nødvendig behandling.

Men viktigst av alt, handlerne gir kjøreren moralsk støtte og oppmuntring under løpet.

Løpsregler

Femundløpets regelverk skal ivareta sikkerhet for teamene og velferd for hundene. For begge klasser er det obligatoriske hviletid som skal tas ut på oppsatte sjekkpunkter. Utligning av starttiden blir lagt til den første obligatorisk hvilen. I tillegg til obligatorisk hvile på sjekkpunktene kan hundekjørerne hvile på sporet. Hvorvidt en kjører velger å hvile på sjekkpunktene eller på sporet utover de obligatoriske hvilene vil være en del av kjørerens strategi for løpet.

I tillegg til depotene er kjørerne pålagt å ha en del obligatorisk utstyr i sledene til enhver tid. Ekstra mat til hundene og seg selv, fôrkoker til å varme vann, utendørs overlevelsesutstyr, potesokker til hundene, førstehjelpsutstyr, sovepose, vindsett, kart og kompass for å nevne noe. En kjører skal være rustet til å kunne ta vare på seg selv og hundene i over 24 timer dersom man blir liggende værfast underveis.

Veterinærtjeneste

Femundløpets veterinærteam består av dyktige veterinærer med lang hundeerfaring, og de må være spesielt kvalifisert for å få jobbe som frivillig veterinær under løpet.

Veterinærene er til stede før og under start, på alle sjekkpunktene og ved mållinjen. De utfører rutinemessige kontroller på hvert sjekkpunkt. Kontrollen inkluderer å lytte til hjerte og lunger, se etter tegn på dehydrering og halthet. Alle kjørerne har et eget veterinærhefte i sleden som inneholder navn og chip-nummer på hver hund i spannet, og et kommentarfelt for veterinærene.

Dersom en hund har fått en anmerkning av en veterinær på et sjekkpunkt, vil denne bli fulgt opp og kontrollert på neste sjekkpunktet under løpet.

Veterinærene har som mål å sjekke alle hundene på de obligatoriske hvilene og på sjekkpunktene hvor kjørerne hviler. Dette innebærer at alle hunder vil bli sjekket minimum to ganger under løpet.

Reglene åpner for at veterinærene kan ta ut hunder, eller et helt team, fra løpet dersom de vurderer det slik at hundene ikke bør fortsette. Det har aldri vært behov for å håndheve denne regelen. Veterinærene har god dialog med kjørerne, og beslutninger blir tatt i fellesskap for å ivareta hundenes helse og velferd.

Fôring

Utover trening og omsorg må hundene fôres fornuftig. Det sies at 50 % av en langdistansekennels årlige budsjett går til hundefôr, og her må det skikkelige varer til. Tørrfôr av høy kvalitet og våtfôr/kjøtt med høyt innhold av fett og proteiner blandes sammen i en herlig suppe for å gi hundene alle de næringsstoffer og energi som trengs. I tillegg er det vanlig å gi hundene ulike typer snack (pølser/fisk/våtfôr) under trening og løp.

En langdistanse trekkhund kan forbruke mer enn 8.000 kalorier per dag under løpet. Dette er en enorm mengde energi, og derfor er disse hundene opplært allerede fra valpestadiet til å spise godt. Det kan lønne seg å passe på fingrene om man gir snacks til en trekkhund.

FEMUNDLØPET – Opprinnelsen

I 1989 – ved et digert bål i en stjerneklar natt under en treningstur langs Femunden kom idéen om et lengre hundeløp i disse traktene. Med på treningsturen var Torgeir Øren, Stein Håvard Fjestad og Odd Kjøsnes. Alle tente umiddelbart på ideen og planleggingen var i gang. Det var ingen tvil, løpet skulle starte allerede påfølgende vinter.

Hundekjørermiljøet i Rørosregionen tok kontakt med en annen naturlig samarbeidspartner på Østre Æra, Anton Trøen som sammen med Torgeir og Odd ble en sentral person i å realisere det som på første møtet fikk navnet Femundløpet.

Femundløpets venner

Planene ble lagt fram for Røros Hundeklubb, som tok på seg å organisere sjekkpunktet på Røros under Femundløpet 1990. Senere sto Røros Hundeklubb som arrangør av Femundløpet helt frem til Femundløpets Venner ble stiftet i 2001.

Lærerik debut

Det første Femundløpet hadde 41 startende, fordelt på en åpen klasse og en 8-spannklasse. Startskuddet for det første løpet gikk på Østre Æra. Første sjekkpunkt var Sølenstua, andre sjekkpunkt Haugen gård ved Femunden og tredje sjekkpunkt og vendepunkt var Røros. Det første løpet ble stoppet halvveis – altså på Røros på grunn av ekstremt mildvær og overvann. Stansingen av løpet ble gjort etter en heftig diskusjon blant kjørerne, og en avstemming avgjorde resultatet. Det ble en lærerik start for ildsjelene som mente at Femundløpet hadde livets rett!

VM 2011 og EM 2016

Det er siden lagt ned uendelig mengder med dugnadstimer i arrangementet, og kjørerne har stilt til start år etter år. I 2009 gikk det 20. Femundløpet av stabelen, og i 2011 var Femundløpets venner arrangør av første VM i langdistanse hundekjøring. Første langdistanse EM i alle klasser ble arrangert av Femundløpet i 2016.

Femundløpet AS

Femundløpet har eksistert i over 30 år. I november 2010 ble Femundløpet gjort om til et AS for å møte nye utfordringer, og for å bygge videre på det som den frivillige organisasjon har bygget gjennom en årrekke. Løpets administrasjon og frivillig apparat driftes i all hovedsak på dugnad.

I tillegg er løpet avhengig av 700 frivillige som jobber døgnet rundt både før og under løpet. Jobber som kreves er: organisering av sjekkpunkter, hjelp til kjører og hunder frem til startstreken, sikre trygge veioverganger, matlaging for sultne kjørere, handlere og frivillige, samt programmering, tidtakning, mediateam. Alle lokalsamfunnene i regionen er involvert i løpet og det er takket være den enorme innsatsen fra frivillige som gjør arrangementet mulig!

Å være deltager i Femundløpet er mer enn en konkurranse. Det er en sinnstilstand, en livsstil. For mange er det et viktig løp å fullføre for å bli en “ekte hundekjører”.

Takk til pionerene

Løpets nåværende arrangører vil rette en stor takk til de visjonære hundekjørerne som rundt bålet på tampen av åttitallet sådde spiren til det eventyret som Femundløpet nå er blitt.