sex videos
xvideos porn niyemi bedroom.
tube anetta keys.

Om Femundløpet

Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hver vinter. Løpet starter i den historiske bergstaden Røros, som er på UNESCOs verdensarvliste. Daglig leder er Jon Anders Kokkvoll.

(+47) 480 11 564
post@femundlopet.no
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
org.nr. 996 181 227
konto 4280.13.75310

Femundløpets organisasjon

Påmelding

Gro Åsne Lohn
sekretariat@femundlopet.no
(+47) 936 58 246

Frivilligkoordinator

Guro Mathisen

frivillig@femundlopet.no
(+47) 934 78 389 (tilgjengelig hverdager etter kl 18:00)

Sportslig utvalg

Thomas Heggvik
SU@femundlopet.no

(+47) 977 73 002

Akkreditering

Trine Haanæs
prosjekt@femundlopet.no
(+47) 920 88 797

Media, web

Eli Vogt Godager
press@femundlopet.no
(+47) 95 93 65 83

Arena

Kjell Morten Hansen

office@femundlopet.no

+47 934 44 268

 

Sponsorjeger
JCP Nordic v/Jarle Ring
jarle.ring@jcpnordic.com
(+47) 400 62 322

COVID-19 koordinator
Ansvarshavende under avklaring.

Løpsledelse

Løpsleder
Rune Hesthammer
Rune.Hesthammer@vestby.kommune.no
(+47) 416 64 763

Sjefsveterinær
Arild Jøssund
arildvet@gmail.com
(+47) 952 14 880

Løypeansvarlig
Linda Frost
trail@femundlopet.no
(+47) 953 38 806

Logistikk
Magne Lien og Andreas Sundt
logistikk@femundlopet.no
(+47) 958 78 409

​Beredskapsansvarlig
Stig Solbakken
stig.tore.solbakken@politiet.no
(+47) 993 69 907

Sjekkpunktansvarlige

Røros
Stein Petter Haugen

steinpette@hotmail.com

(+47) 911 70 743

Tufsingdalen – Medvandrerne
Are Lerstein (sjekkpunktleder)
are@medvandrerne.org
(+47) 941 75 081

Drevsjø
Tor Arne Midtlie

tmidtlie@bbnett.no

(+47) 959 81 833

Flendalen-Trysil
Webjørn Grambo

webjorn@jegerne.no

(+47) 911 14 719

Søvollen
Robert Bekkevold
rob_bekk@outlook.com
(+47) 416 50 457

Dog drop Neby
Torgeir Mikkelsen
torgeir.mikkelsen@hedmark.org

Orkelbogen
Ny sjekkpunktleder kommer.

Tolga
Lars Ivar Eide
l-i-eide@online.no 
(+47) 909 20 262

Sportslig utvalg (SU) for Femundløpet

SU har ansvar for å gi innspill til forbedringer og utvikling av Femundløpets sportslige sider.
Les mer om Sportslig utvalg for Femundløpet lenger ned på denne siden.

Sportslig utvalg består av tre medlemmer valgt av Femund trekkhundklubb. Styret i Femundløpet AS velger ett styremedlem til å sitte i SU, og denne personen er leder av utvalget. I tillegg peker styret ut én representant med relevant hundekjørerkompetanse, og som ikke er medlem i Femund trekkhundklubb eller styret, til å sitte i SU. SU kan med fordel velge en sekretær.

Myndighet og ansvar

Sportslig utvalg er et rådgivende utvalg for styret i Femundløpet AS. SU har ansvar for å gi innspill til forbedringer og utvikling av Femundløpets sportslige sider. SU vurderer også kandidater og kan gi innspill på kandidater til løpsledelse før denne utnevnes.

SU evaluerer gjennomførte løp som grunnlag for å foreslå endringer i løpet og/eller løpets regler. Det er viktig at SU innhenter informasjon fra kjørere, handlere, løypeansvarlig og sikkerhetsansvarlig som grunnlag for sine vurderinger.

Endringsforslag fra styret av sportslig karakter eller som innvirker på det sportslige, skal legges fram for SU. SU behandler slike forslag og gir sin innstilling tilbake til styret der endringer enten anbefales, anbefales justert eller ikke anbefales. Innstillingen må begrunnes.

Innen juni hvert år skal SU ha gjennomført evalueringen og legge fram sine anbefalinger for styret. Styret må ha besluttet eventuelle endringer for neste års løp før påmelding åpner i august. Endringer i regelverket må sendes til NHF for endelig godkjenning.
Ønsker om endringer i NHFs regelverk som krever behandling på NHFs ting, må være avklart før frist for innsending av saker til tinget.

SU må sørge for å informere løpsledelsen om alle beslutninger, både de som er tatt i SU og de som tas av styret i Femundløpet AS. SU har hovedansvaret for at løpsledelsen involveres og er godt kjent med alle de sportslige sidene av Femundløpet AS.

SU skal ha to deltakere i løypekomiteen for Femundløpet, komiteen ledes av løypeansvarlig som utnevnes av styret, denne trenger ikke være medlem i SU.

Spørsmål om tolkning/forståelse av regler og dispensasjon fra regler

Spørsmål om tolkning av regler eller søknad om dispensasjoner fra Femundløpets egne regler håndteres av SU. Dersom det er inngått avtale med løpsleder for kommende år, involveres denne i vurderingene.

Tolkning av regler eller søknad om dispensasjoner fra NHFs regelverk, må videreformidles til rette organ i forbundet, med mindre dette er klargjort tidligere, da kan tidligere avklaring formidles til de som spør.

SU fungerer fram til uka før løpsstart, da tar løpsledelse og etter hvert jury over all håndtering knyttet til oppfølging av regelverket.

Saksbehandling i SU

Beslutninger i SU tas med simpelt flertall. Alle skal få tilsendt beslutningsgrunnlaget for eventuelle søknader/spørsmål på e-post. SU er beslutningsdyktige når minst 3/5 er til stede, enten fysisk eller via telefon/nett.

SUs sekretær lager innstilling med råd til styret i Femundløpet AS. Styret i Femundløpet AS fatter endelig beslutning om nye/endrede regler for Femundløpet, eller innstiller ovenfor NHF i de saker som skal behandles av forbundet. Femund trekkhundklubb har ansvaret for å sende slike forslag til NHF innen eventuelle frister.

Medlemmer SU

Thomas Heggvik
Ove Grytbak
Petter Swift
Marie Hollum Skogås
Arild Magnus Jøssund
Trond Ørslien

FEMUNDLØPET – Opprinnelsen

I 1989 – ved et digert bål i en stjerneklar natt under en treningstur langs Femunden kom idéen om et lengre hundeløp i disse traktene. Med på treningsturen var Torgeir Øren, Stein Håvard Fjestad og Odd Kjøsnes. Alle tente umiddelbart på ideen og planleggingen var i gang. Det var ingen tvil, løpet skulle starte allerede påfølgende vinter.

Hundekjørermiljøet i Rørosregionen tok kontakt med en annen naturlig samarbeidspartner på Østre Æra, Anton Trøen som sammen med Torgeir og Odd ble en sentral person i å realisere det som på første møtet fikk navnet Femundløpet.

Femundløpets venner

Planene ble lagt fram for Røros Hundeklubb, som tok på seg å organisere sjekkpunktet på Røros under Femundløpet 1990. Senere sto Røros Hundeklubb som arrangør av Femundløpet helt frem til Femundløpets Venner ble stiftet i 2001.

Lærerik debut

Det første Femundløpet hadde 41 startende, fordelt på en åpen klasse og en 8-spannklasse. Startskuddet for det første løpet gikk på Østre Æra. Første sjekkpunkt var Sølenstua, andre sjekkpunkt Haugen gård ved Femunden og tredje sjekkpunkt og vendepunkt var Røros. Det første løpet ble stoppet halvveis – altså på Røros på grunn av ekstremt mildvær og overvann. Stansingen av løpet ble gjort etter en heftig diskusjon blant kjørerne, og en avstemming avgjorde resultatet. Det ble en lærerik start for ildsjelene som mente at Femundløpet hadde livets rett!

VM 2011 og EM 2016

Det er siden lagt ned uendelig mengder med dugnadstimer i arrangementet, og kjørerne har stilt til start år etter år. I 2009 gikk det 20. Femundløpet av stabelen, og i 2011 var Femundløpets venner arrangør av første VM i langdistanse hundekjøring. Første langdistanse EM i alle klasser ble arrangert av Femundløpet i 2016.

Femundløpet AS

Femundløpet har eksistert i over 30 år. I november 2010 ble Femundløpet gjort om til et AS for å møte nye utfordringer, og for å bygge videre på det som den frivillige organisasjon har bygget gjennom en årrekke. Løpets administrasjon og frivillig apparat driftes i all hovedsak på dugnad.

I tillegg er løpet avhengig av 700 frivillige som jobber døgnet rundt både før og under løpet. Jobber som kreves er: organisering av sjekkpunkter, hjelp til kjører og hunder frem til startstreken, sikre trygge veioverganger, matlaging for sultne kjørere, handlere og frivillige, samt programmering, tidtakning, mediateam. Alle lokalsamfunnene i regionen er involvert i løpet og det er takket være den enorme innsatsen fra frivillige som gjør arrangementet mulig!

Å være deltager i Femundløpet er mer enn en konkurranse. Det er en sinnstilstand, en livsstil. For mange er det et viktig løp å fullføre for å bli en “ekte hundekjører”.

Takk til pionerene

Løpets nåværende arrangører vil rette en stor takk til de visjonære hundekjørerne som rundt bålet på tampen av åttitallet sådde spiren til det eventyret som Femundløpet nå er blitt.

linsey special.helpful hints https://fuqvids.com
top desi girls
creepy neighbor uses drone.3xvideos.sex