Løypebeskrivelse F650 2024
Foto Pål H Schjølberg

Løypebeskrivelse F650 2024

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Last ned løypebeskrivelse her.

Røros via dogdrop Tufsingdalen – Elgå - 108 Km

Røros - Tufsingdalen - Elgå - kartutsnitt
Røros - Tufsingdalen - Elgå - kartutsnitt


Start i Røros sentrum på ca 640 moh, Krysser Falunveien/FV31 ved småseterveien og fortsetter skitrasè sørover, krysser Dalsveien, Gjettjønna og Håelva og fortsetter over Femundsveien.
Fra Femundsveien er det bratt stigning opp til Skistuggu. Fortsetter skitrasè til gapahuk. Svinger av skiløype til venstre og går videre opp over tregrensen og til høyfjell over Gråhøgda. Høyeste punktet i Gråhøgda ligger på ca 1000moh. Dette er et eksponert område med tanke på dårlig vær. Passerer forbi Bredalslibua og starter nedstigning mot Narjordet. Hold venstre i neste kryss, forbi Rønningsvollen. Sporet går her i til dels tett skog, og det er viktig å følge med da trasè slynger seg tett innpå noen større trær ned til du kommer til Narjordet. Krysser under Nøra bru. NB! Her er det lavt under, så du må dukke.
Følger gamle Kongevei i skog og over jorder til Narbuvoll. Fra Narbuvoll blir det en del stigning gjennom skog mot Narskaftet som ligger over tregrensen. NB! Rett før du kommer opp over tregrensa krysser trase en bekkdal som kommer litt brått. Narskaftet er utsatt hvis det er dårlig vær. Hold til venstre i krysset på Narskaftet mot Tufsingdalen. Herfra er det Lett fjellkjøring, til nedkjøring i skogsterreng mot Tufsingdalen.
Passerer CHP Tufsingdalen-Medvandrerne som dog-drop. Tufsingdalen ligger på ca 650 moh. Fortsetter videre et stykke i skogsterreng til det starter jevn stigning opp, over Kvennvikhøgda på ca 960 moh. Følger skispor til vegkryssing av fv. 26 ved Buvika. Ta til ventre i kryss retning Elgå. Trasè følger Engerdal snøscooterforening sin skutertrase over isen på Femunden til CP Elgå.

Høydeprofil Røros - Tufsingdalen - Elgå

Høydeprofil Røros - Tufsingdalen - Elgå

Elgå – Drevsjø1 - 54Km

Elgå - Drevsjø 1 - kartutsnitt
Elgå - Drevsjø 1 - kartutsnitt


Retur samme trase fra Elgå tilbake over Femunden og hold venstre i kryss videre mot Drevsjø1. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren
Følger Isteren sørover til Gløtberget. Fra Gløtberget i lett skogsterreng mot Femundsenden og krysser Fylkesvei 2210.
Videre går trasè parallelt med Fv 26 i lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.
NB! Møtende spann mellom Isteren og Drevsjø.

Høydeprofil Tufsingdalen - Drevsjø 1

Høydeprofil Tufsingdalen - Drevsjø 1

Drevsjø 1 – Flendalen Trysil - 84Km

Drevsjø 1 - Flendalen - kartutsnitt
Drevsjø 1 - Flendalen - kartutsnitt


Fra CP Drevsjø krysser løypa Fv 26 sør for Drevsjøsaga til den når scooterløype ved Drevsjø camping og følger den sørover langs Drevsjøens vestside. Følger snøscooterløype videre til Kvilten hvor vi får en ny veikryssing. Etter veipassering ved Kvilten dreier vi 90 grader og følger gammel veitrase/sti som kommer fra Kvilten Paviljong og går videre bort til Nybo/Fjellveien.
Følger deretter skitrase via Hovden seter, Solheim hyttegrend, gjennom Blakkstøtlandet, Lisetra og sørover til Litlrøåsen.
Fortsetter sørover og passerer kommunegrensen til Trysil ved Litlrøsjøen. De første 9 km på trysiltraseen fortsetter på snaufjell. Etter dette kommer traseen inn på skiløypenettet i Flendalen via Villroa hyttefelt, myrer og åpent landskap.

Flendalen Trysil – Drevsjø 2 - 68Km


Ut fra sjekkpunktet følger skitrase nordover noen km før den kobler seg på samme trase tilbake til sjekkpunkt Drevsjø 2.

Drevsjø 2 – Søvollen - 65Km

Drevsjø 2 - Søvollen - kartutsnitt
Drevsjø 2 - Søvollen - kartutsnitt


Ut fra Drevsjø2 følges samme trase mellom sjekkpunktet og Isteren (640Moh), og man må derfor påregne møtende spann. Det kan være noen trange partier, så vær obs! Hold venstre i kryss på Isteren retning Galtsetra, hvor det blir vegkryssing av Fv 26 før trase går inn ubrøytet skogsvei i lett terreng vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Høyeste punkt her ligger på 1000Moh. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen. Følger fast merking.

Høydeprofil Drevsjø 2 - Søvollen

Høydeprofil Drevsjø 2 - Søvollen

Søvollen – Orkelbogen - 107Km

Søvollen - Orkelbogen - kartutsnitt
Søvollen - Orkelbogen - kartutsnitt


Ut fra Cp Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot Fv 655 (Brydalsveien). Dette er en uoversiktlig veikryssing, så følg med på merking! Fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Følger videre langs myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype mot Aumlivangen og videre over Grønfjellet (Ca900 Moh).
videre langs skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hobdsætra ned til Tynset skytterbane.
Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Her blir det vegkryssing av trafikkert vei, FV 2222 og undergang jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset, hvor det er opprettet dog-drop.
Videre på jorder mot Motrøkrysset ved Rv3. Under Rv3 på gangvei, og videre ned på elven Tunna. Følger elva et stykke før den svinger opp på jorder. Kommer inn på både brøytet og ubrøytet vei. NB! Følg med på faremerking da det finnes ferister langs veien. Trasè går ved siden av feristene. Følger videre vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Fra Gløta nordøst i stigning til CHP Orkelbogen. Nb! tøff fjellpassering på slutten og denne er værutsatt. Se diagram for beskrivelse av stigning.
Tynset – Orkelbogen er en tur-retur trase, vær derfor obs på møtende spann!

Høydeprofil Søvollen - Tynset

Høydeprofil Søvollen - Tynset

Høydeprofil Tynset - Orkelbogen

Høydeprofil Tynset - Orkelbogen

Orkelbogen – Tolga - 71 Km

Orkelbogen - Tolga - kartutsnitt
Orkelbogen - Tolga - kartutsnitt


Ut fra CHP Orkelbogen og følger samme trase tilbake. Det blir møtende spann fra orkelbogen retur til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga.
Trasè går på jorder og under høyspentlinje til CHP Tolga. Dette er erfaringsmessig et område med lite snø og det er kupert terreng med stein og stubber.

Høydeprofil Orkelbogen - Tolga

Høydeprofil Orkelbogen - Tolga

Tolga – Røros - 70 Km

Tolga - Røros - kartutsnitt
Tolga - Røros - kartutsnitt


Ut fra Chp Tolga opp til hodalsveien. Bratt stigning første kilometer, så flater det ut opp til kraftlinje etter Fjellveien, og følger kupert terreng og skispor. I Hodalen krysser trase under Fv 26 ved Store Harrbekken. Stigning opp til over tregrensen i Hummelfjell. Videre østover i høyfjell forbi Veslehøgda, ned Narskaftet mot Narbuvoll, og følger samme trase mot Narjordet langs gamle Kjerkveien. Krysser under lav bru igjen på Nøra, FV 28
Opp bratt stigning i Bredalslia, over Grøhøgda i høyfjell, ned til Skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros.

Høydeprofil Tolga - Røros

Høydeprofil Tolga - Røros

Nb! Dette er en svært værutsatt etappe.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype!
God tur, Hilsen løypemannskapet, NVIO og Road Safety!

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen