Løypebeskrivelse FJunior og F200 2024
Foto Dace Znotina

Løypebeskrivelse FJunior og F200 2024

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Last ned løypebeskrivelsen her (norsk)

Røros -Tufsingdalen - 61 Km

Røros - Tufsingdalen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Røros - Tufsingdalen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Start i Røros sentrum på ca 640 moh, Krysser Falunveien/FV31 ved småseterveien og fortsetter skitrasè sørover, krysser Dalsveien, Gjettjønna og Håelva og fortsetter over Femundsveien.
Fra Femundsveien er det bratt stigning opp til Skistuggu. Fortsetter skitrasè til gapahuk. Svinger av skiløype til venstre og går videre opp over tregrensen og til høyfjell over Gråhøgda. Høyeste punktet i Gråhøgda ligger på ca 1000moh. Dette er et eksponert område med tanke på dårlig vær. Passerer forbi Bredalslibua og starter nedstigning mot Narjordet. Hold venstre i neste kryss, mot Rønningsvollen. Sporet går her i til dels tett skog, og det er viktig å følge med da trasè slynger seg tett innpå noen større trær ned mot Narjordet. Krysser under Nøra bru. NB! Her er det lavt under, så du må dukke.
Følger gamle Kongevei i skog og over jorder til Narbuvoll. Fra Narbuvoll blir det en del stigning gjennom skog mot Narskaftet som ligger over tregrensen. NB! Rett før du kommer opp over tregrensa krysser trase en bekkdal som kommer litt brått. Narskaftet er utsatt hvis det er dårlig vær. Hold til venstre i krysset på Narskaftet mot Tufsingdalen. Herfra er det Lett fjellkjøring, til nedkjøring i skogsterreng mot Tufsingdalen.

Høydeprofil Røros - Tufsingdalen

Høydeprofil Røros - Tufsingdalen

Tufsingdalen – Tolga - 58Km

Kartutsnitt. Tufsingdalen – Tolga. Blå strek viser trasè
Kartutsnitt. Tufsingdalen – Tolga. Blå strek viser trasè


Tufsingdalen ligger på ca 650 moh.
Ut fra Chp Tufsingdalen og retur i samme spor til Narskaftet. Hold venstre i kryss retning Tolga. Spesielt fra Narskaftet er det et værutsatt område. Trasè går nedunder Veslehøgda og i høyfjell i Hummelfjell videre til Hodalen. Ned mot Hodalen går trasè i et lunere område, krysser under Hodalsveien/Fv 26, og fortsetter i skitrasè og småkupert terreng. Bratt ned siste kilometer til Chp Tolga.

Høydeprofil Tufsingdalen - Tolga

Høydeprofil Tufsingdalen - Tolga

Tolga – Røros - 70 Km

Kartutsnitt Tolga - Røros - Blå strek viser trasè
Kartutsnitt Tolga - Røros - Blå strek viser trasè


Ut fra Chp Tolga er det retur samme trase helt tilbake til Narskaftet. Hold venstre derfra ned til Kjerkveien, mot Narbuvoll og følg samme trase som første etappe mot Narjordet langs gamle Kjerkveien. Krysser under lav bru igjen på Nøra, FV 28.
Opp bratt stigning i Bredalslia, over Grøhøgda i høyfjell, ned til skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros.
Nb! Dette er en svært værutsatt etappe der den går i høyfjell.

Høydeprofil Tolga - Røros

Høydeprofil Tolga - Røros

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei spennende løype og en bra opplevelse!

God tur, Hilsen løypemannskapet, NVIO og Road Safety!

Foto Andreas Kokkvoll
Foto Andreas Kokkvoll