Løypebeskrivelse FJunior og F200 2024
Foto Dace Znotina

Løypebeskrivelse FJunior og F200 2024

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Last ned løypebeskrivelse her.

Røros – Tufsingdalen

Start i Røros sentrum. Fortsetter sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen.
Obs! Trase Tolga-Røros møtes i dette krysset.

Tufsingdalen – Tolga

Ut fra Chp Tufsingdalen og retur til Narskaftet. Det kan være et værhardt område når du kommer opp til Narskaftet og tar til venstre forbi Veslehøgda. I et lunere område krysser løypa Hodalsveien, Langtjønna og småkupert terreng inn til Chp Tolga.

Tolga - Røros

Samme trase ut fra Chp Tolga til Narskaftet. Følg kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkupert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype !
God tur, hilsen løypemannskape, NVIO og Road Safety.

Foto Andreas Kokkvoll
Foto Andreas Kokkvoll