LiveRace

LiveRace

Liverace.no er en plattform utviklet av Raske Poter AS i samarbeid med Femundløpet AS. Motivasjonen er å skape en helhetlig løsning for hundekjøring. Et sted der arrangører kan administrere sine løp og et sted der både publikum og hundekjørere enkelt kan holde orden på påmeldinger, se resultater, tracking, nyheter og streaming.

Hvert enkelt løp bestemmer selv hvilke moduler de tar i bruk. Kostnadene for arrangør avhenger av hvilke moduler som benyttes. Vi setter opp løsningen ut fra den enkelte arrangørs ønsker og behov.

Liverace.no kan også brukes av andre former for arrangementer både innen kultur og idrett, f.eks. for registrering av påmeldinger, formidling av nyheter og tracking (sporing av deltagere) der dette er aktuelt.

Videre utvikling og drift av liverace.no vil finansieres av arrangørbetaling og eventuelle midler stilt til disposisjon etter søknader til offentlige instanser eller andre aktører. Målet er å drifte en stabil løsning med et kostnadsbilde som er forsvarlig for alle typer arrangører innen kultur og idrett.

Løsningen har følgende moduler:

  • Påmeldingsløsning
  • Løpsadministrasjon
  • Resultatservice
  • Trackingløsning inkl kartløsning (trackere levert av FindMy).
  • Nyhets- og mediemodul
  • Mulighet for streaming
  • Mulighet for betalingsløsning for publikum for f.eks. tracking
    Løsningen er nettbasert, enkel og brukervennlig.

Ta kontakt med post@raskepoter.com eller post@femundlopet.no for mer informasjon.

Se liverace.no