Balansert verdiskaping

I samarbeid med oss blir dere del av et bærekraftig varemerke. For oss handler bærekraft om å ha en balansert verdiskaping i det vi gjør!

Utover å være et strabasiøst hundeløp, ønsker Femundløpet å være en sosial arena som inspirerer til samarbeid om mål, gjennomføring, mestring og utvikling. Det handler først og fremst om våre hunder og hundekjørere, men vel så mye om opplevelsene som samskapes med og mellom de frivillige, mangfoldet av samarbeidspartnere og publikum. Det handler om lokal verdiskapning og engasjement i bygdene som tar oss i mot, og synergieffektene som kan skapes ved å bringe folk sammen og heie hverandre frem. Sammen har vi et større potensiale og muligheter for å samskape gode opplevelser.

Aktivitetsopplevelser i Femundløpsregionen

Femundløpet ønsker å gi tilbake- og være en bidragsyter til de kommunene som tar oss i mot under løpet. Vi vet hvor mye tid og ressurser som investeres sammen med oss, og har derfor igangsatt et prosjekt som sammen med aktører i kommunene og reiselivet skal se på verdiene som kan samskapes. I prosjektet ser vi på potensialet og muligheter for å trekke ut synergieffektene av å samarbeide på tvers av kommuner og løfte frem små aktører i lokalsamfunnene. Målet er at merkevaren og kjennskapen til Femundløpet skal synliggjøre regionen, og bidra til levende lokalsamfunn gjennom økt verdiskaping og økt lønnsomhet. For å få til dette må vi parallelt jobbe med å styrke merkevaren Femundløpet i sin helhet.

Kommunene har allerede aktivitet på sjekkpunkt og langs løypa, og ved å bruke allerede eksisterende bedrifter og aktører kan vi skape og synliggjøre opplevelser for et bredere publikum. Femundløpet ønsker å spre publikumsstrømmen og jobbe i hele nedslagsfeltet for vår løypetrasé, derav navnet «Femundløpsregionen» som skal kvalitetssikre vår intensjon. Femundløpets rolle i prosjektet er å aktivere engasjement, koordinere arbeidet og dra prosesser sammen med de involverte.