Bærekraft

Bærekraft

Bevaring av natur, kultur og miljø

 • Enkelt, ærlig friluftsliv som er inkluderende og tilgjengelig. Hund og friluftsliv som opplevelse, livsstil og sport.
 • UNESCOs verdensarv. Mye villmark, noe tilrettelagt.
 • Kobberhistorie, vinterleden, samisk kultur.
 • Miljøanalyse og bevisste tiltak.

Styrking av sosiale verdier

 • Medvandrerne, aktive lokalsamfunn, stolthet, samarbeid, engasjement. Helse, inkludering, mangfold
 • Flere jobber sammen lokalt, støtter lokale aktører. Samhandling og samarbeid om å gi gode opplevelser.
 • Gode arbeidskår for frivillige, ildsjeler. Opplæring, oppfølging. Gi de forutsetninger for å gjøre det godt. At vi har kompetanse om løpet, og gir de tilpassede oppgaver.
 • God kvalitet på opplevelsen av opplevelsen, kundetilfredshet. Sikkerhet. Trygt og tilrettelagt, tilpasset.

Økonomisk levedyktighet

 • Verdiskaping i hele regionen, ikke bare på en plass.
 • Bedriftsnivå: inkluderer mange bedrifter for å få økt økonomisk levedyktighet og konkurransedyktige reiselivsbedrifter.
Nardo bil -
Siva Fjellregionen -
Galåvolden Gård - logo -
Espegard logo -