All grunn til å feire frivillighetens år – 2022
Foto Alexander Galak

All grunn til å feire frivillighetens år – 2022

Landet rundt markeres frivillighetens år gjennom hele 2022. Det er lokale markeringer i kommunene og ulike organisasjoner har sine markeringer. Frivilligheten er en feiring verdt!

Norge er et land der mangt og meget er skjer fordi frivilligheten står sterkt her til lands. Hele breddeidretten er basert dugnad og frivilligarbeid fra trenere, lagledere og vaffelstekere til organisasjon og administrasjon. Også innenfor området helse gjøres en formidabel frivillig innsats. Mange mange flere sektorer kunne vært nevnt.

Tall om norsk frivillighet

  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
  • 55 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2021). Dette er en nedgang fra tidligere og må sees i sammenheng med koronapandemien.
  • 78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2020).
  • Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
  • Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 27% statlige og 17% kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringer og kjøp av tjenester, 45% fra husholdninger og 12% andre private aktører (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
    Kilde Frivillighet Norge.

Femundløpet og frivillighet

Uten frivillige ville det ikke vært mulig å gjennomføre Femundløpet. Mange hundre frivillige gjør hvert år en innsats ved starten, ved målgangen og selvsagt på alle sjekkpunktene. Alt som skal til for at det er løyper gjøres også av frivillige fra de lokalsanfunn og kommuner løpet går gjennom. Frivillige kommer fra skoler og organisasjoner og det er engasjerte enkeltpersoner og lokale lag og foreninger.
For ikke å glemme veterinærene – uten deres frivillige innstas ville det nesten vært umulig å arrangere løp.
Du kan lese mer om det å være frivillig på Femundløpet her.

Arrangementer og artikler

Frivillighet Norge, som er en parplyorganisasjon for alle frivillige organisasjoner i Norge, har etablert en egen nettside for Frivillighetens år. Her kan du se hva som skjer rundt om i landet.

Frivillighetens år 2022 skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre, både nasjonalt og lokalt.

Femundløpets arbeid med å rekruttere nye frivillige og mobilisere folk vi allerede har i staben begynner rett over sommeren.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak