Bevilgningen på 2 millioner kroner til Femundløpet vedtatt i Stortinget
Foto Dace Znotina

Bevilgningen på 2 millioner kroner til Femundløpet vedtatt i Stortinget

Sent mandag kveld, den 04.12.23, ble statsbudsjettet for 2024 vedtatt i Stortinget. Den foreslåtte bevilgningen på 2 millioner kroner til Femundløpet er dermed en realitet. Gleden er stor i hele organisasjonen. Dette betyr mye, for løpet og for regionen.

En slik bevilgning er mer enn en anerkjennelse og et klapp på skuldra. Bevilgningen skaper rammer som gjør det mulig å planlegge langsiktig og fortsette det utviklingsarbeidet Femundløpet står i bresjen for. Plattformen Liverace som gir publikum gode opplevelser av løpet digitalt, inkludert trackingløsning er et av satsningsområdene som trygges gjennom en slik bevilgning. Nettverksarbeidet med næringsaktører og kommuner i regionen gis også et løft når de økonomiske rammene er trygge. Og trygge rammer betyr mye for gjennomføringen av verdens største hundeløp, målt i antall deltagere.

Målsettingen er en fast bevilgning over statsbudsjettet

Ingenting kommer av seg selv

Daglig leder i Femundløpet AS, Jon Anders Kokkvoll, understreker at bak et slikt forslag og påfølgende vedtak i Stortinget, ligger det et langsiktig og målrettet arbeid. Det har over mange år vært bygget nettverk med ordførere i regionens kommuner, med stortingspolitikere fra både Trøndelag og Innlandet, og selvsagt også i fylkeskommunene. Det solide nettverksarbeidet har synliggjort Femundløpet. Gjennom dialog og samarbeid har vi lyktes i å formidle hva Femundløpet betyr for deltagere, sporten, lokalsamfunn, reiseliv og øvrig næringsliv, tilflytting og frivillighet.

Formidling av hva Femundløpet betyr og står for, har over år vært sentralt og ligger til grunn for at regjeringens forslag til statsbudsjett hadde med dette bevilgningsforslaget, fremholder Jon Anders Kokkvoll.

At bevilgningen ble vedtatt i Stortinget er vi svært glade for avslutter Kokkvoll. Dette gir oss muligheter, samtidig påpeker han at det nå påligger Femundløpet å fortsette å være en motor ikke bare i regional utvikling, men også innenfor sporten.

Offentlig støtte viktig i vanskelige økonomiske tider

Det er utfordrende tider for store deler av næringslivet, dette vet vi. Som mange andre idretts- og kulturarrangementer har Femundløpet bygget en økonomi der samarbeid med partnere i næringslivet er sentralt. Viktige partnere står ved Femundløpets side og er stolte og glade for samarbeidet. Men vi ser at det i tida vi nå er inne i gjør det svært krevende å knytte til oss nye partnere, og noen «gamle venner» har også måttet takke nei for en periode. Da er det ekstra viktig at det offentlige ser og tar sitt ansvar, slik at idrett, kultur og lokalt utviklingsarbeid sikres en økonomisk basis.

Bevilgningen er gjort over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett, Kap. 315, post 86 Idrettstiltak.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina