Brannbamsen Bjørnis til Femundløpet 2022 - viktig og morsomt på samme tid

Brannbamsen Bjørnis til Femundløpet 2022 - viktig og morsomt på samme tid

Kjenner du brannbamsen Bjørnis? Hvis ikke får du muligheten under Femundløpet 2022. Da blir det sceneshow med Mia og Bjørnis fra scenen på Malmplassen. Kanskje blir det en og annen konkurranse også?

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn når ulykken er ute. Han er også frontfigur i brannvernopplæring rettet mot barn.

Bjørnisprosjektet startet som et lokalt initiativ i brannvesenet, men jobber nå med barn i hele landet som målgruppe. Brannvesen landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.

Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste, men er nå opprettet som en egen Stiftelse. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

På nettsiden www.brannbamsen.no er det lagt til rette for brannvernopplæring gjennom spill og andre aktiviteter for våre minste.

Opplæring skaper trygghet.

Brannbamsen Bjørnis driver opplæringsarbeid om brann- og brannvern i norske barnehager. Hva gjør man hvis det begynner å brenne? Hva skal vi gjøre for at det ikke skal begynne å brenne?

Et eksempel er sjekklista for brannvern hjemme:

  • Vi har minst én røykvarsler i hver etasje hos oss.
  • Røykvarsleren vår piper når vi trykker på testknappen.
  • Vi har husbrannslange eller slokkeapparat hjemme.
  • Vi har hatt brannøvelse hjemme.
  • Vi vet at nødnummeret til brannvesenet er 110.

Via nettsiden www.brannbamsen.no kan ungene fylle ut denne og få diplom.

Ansatte i barnehagene kan finne ferdige undervisningsopplegg, en egen side for foreldre finner du også. Brannbamsen Bjørnis har etablert samarbeid med lokale brannvesen over hele landet.

Bevisste barn er trygge barn.

Kilde: brannbamsen.no

Les også: