Digitale løsninger for framtiden – kort om igangsatt utviklingsarbeid
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Digitale løsninger for framtiden – kort om igangsatt utviklingsarbeid

Bevilgningen på 1 million kroner til Femundløpet gjennom Revidert nasjonalbudsjett 2023 har bidratt til å sikre at det blir Femundløp i 2024. Det er også reist midler på annet vis som muliggjør at vi nå går i gang med utvikling av nye digitale løsninger. Det vil søkes ytterligere ekstern finansiering til dette prosjektet.

Sammen med Raske Poter AS skal vi utvikle en helhetlig løsning for både løpsadministrasjon og publikums tilgang til tracking og resultater. Løsningen omfatter naturligvis også mediedekning av løpet, alt fra vakre bilder til nyhetsoppdateringer, direktesendinger/streaming og reportasjer fra våre utegående reportere.

Påmeldingsløsningen skal være klar (og testet) før påmeldingen til Femundløpet 2024 åpner 15.10.23.

Alt skal samles på ett sted og være lett tilgjengelig. På sikt skal løsningen tilbys alle som arrangerer langdistanseløp.

Tracking

De siste sesongene har det vært betydelig utfordringer knyttet til tracking i langdistanse hundekjøring. Det er derfor igangsatt et større arbeid for å finne fram til nye og stabile løsninger. Det er etablert dialog med flere aktører, både en ren satellittbasert løsning og en hybridløsning med GSM/satellitt skal testes. Femundløpet, Finnmarksløpet og Norges Hundekjørerforbund står bak et felles initiativ for å få på plass en trackingløsning. Det er etablert dialog også med MUSH Synnfjell og Gausdal Maraton.

Ulike løsninger skal prøves ut i løpet av sommeren og høsten. Utprøvingen handler mye om temperatur og batterikapasitet og hvor hyppig vi må motta signaler for at trackingen skal være interessant å følge. Målsettingen er å skape en løsning som kan brukes av alle langdistanseløp i Norge (og gjerne også i Sverige og Finland).

Resultatservice

Femundløpets utviklingsprosjekt inneholder resultatservice. Gode data fra påmeldingsløsningen og enkle løsninger for sjekkpunktene når det gjelder inn/ut-tider og antall hunder skal danne grunnlag for visning av status og resultater på en enkel og tydelig måte.
Media, menneskene og hundene

Bilder, nyheter, reportasjer og straming

God dekning av løpet gjennom bilder, nyhetsformidling, direktesendinger og reportasjer skal være i fokus. Man skal kunne føle at man er med, selv om man sitter hjemme i stua. Erfaringer, gode som dårlige, fra tidligere løp vil bli aktivt brukt for å skape den best mulige dekningen av løpet.
Menneskene bak sleden, de firbente atletene og folk som gjør Femundløpet mulig skal stå i sentrum for vår dekning. Tett på. Nært . Ekte.

En god teknisk løsning skal ligge i bunnen, slik at vi på en enkel måte kan sikre at alt det fine vi får inn kommer ut til publikum.

Foto Mats Jørgensen
Foto Mats Jørgensen